Follow by Email

יום ראשון, 28 באוקטובר 2012

תשלום מס על הכנסות מחו"ללהלן לינק לההוראות המרכזיות מתוך תקנות מס הכנסה  (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס"ד-2004, אשר פורסמו ביום ג' בסיון התשס"ד (23 במאי 2004), לרבות הפניות למקורות נוספים.
 

תשלום מס על הכנסות מחו"ל

יום רביעי, 10 באוקטובר 2012

חיוב מלכ"ר במע"מ


תקציר פסק דין ע"א 1919/10 מנהל המכס ומע"מ נ' עיריית אשקלון שניתן ביום 27.09.2012, על ידי בית המשפט העליון בפני כב' השופטים: מ. נאור, י. דנציגר וי. עמית.

פסק הדין עוסק בנושא סיווג מכירת מגרשים ע"י עייריה ודן בשאלה האם מדובר בפעולה עסקית החבה בתשלום מע"מ? פסק הדין ניתן בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר-שבע בתיק ע"ש 1530/03 מיום 26.11.2009 שניתן על ידי כבוד השופטת ר. ברקאי.

לתקצירי פסקי דין נוספים בתחום המיסוי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי

יום ראשון, 7 באוקטובר 2012

מקלט מס באיי הבתולה


אם בכוונתכם להקים חברה במקלט מס, כדאי לכם לשקול הקמת חברה מקלט מס באיי הבתולה (British Virgin Islands). איי הבתולה הבריטיים מורכבים מ-36 איים, המצויים בים הקריבי. מבחינה חוקתית איי הבתולה נהנית מאוטונומיה מוחלטת מבריטניה, למעט עניינים שונים כמו קשרי חוץ וביטחון.