Follow by Email

יום ראשון, 24 באוגוסט 2014

מה צפוי למעלימי מס? - כלכלהקראו את הכתבה שפורסמה היום ב YNET: בעקבות אייל גולן: מה צפוי למעלימי מס?

הרשעתו של הזמר בהעלמת מס יכולה ללמד אותנו על הפרקטיקה בנושא עבירות מסים והענישה בתחום. מה הן בדיוק עבירות המס, מהי הענישה וכיצד יצא גולן בזול?

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

יום שני, 18 באוגוסט 2014

העברת מידע אוטומטי - המלצות ה-OECD

מדינות רבות בעולם מתקשות לאתר בעלי חשבונות בנק בלתי-מדווחים בחו"ל, וכך התפתחה התפיסה לפיה העברת מידע בין מדינות ושיתופי פעולה בינלאומיים יובילו לפתרון הבעיה. להרחבה, ראו: העברת מידע אוטומטי בענייני מסים
ראו גם:
חילופי מידע בין ישראל למקלטי מס

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום ראשון, 10 באוגוסט 2014

החקיקה בנושא חנ"ז (2014)

החוק בנושא חברה נשלטת זרה (חנ"ז) עבר מספר שינויים מהותיים בתיקון 198 לפקודת מס הכנסה. מטרת תיקון 198 לפקודה הוא, בין היתר, לחסום אסטרטגיות שונות של תכנון מס. קיימת גם הוראה מיטיבה לפיה
הגדרת שיעור המס החל יופחת ל- 15% (במקום 20% כפי שהיה לפני תיקון החוק), כך שרק הכנסה פאסיבית ששיעור המס החל עליה הוא 15% או פחות תהיה כפופה להוראות חברה נשלטת זרה. ראו:
החקיקה החדשה בנושא חנ"ז (2014(

להרחבה בנושא הצעת החוק, ראו: הוראות חדשות בנושא חברה נשלטת זרה
להרחבה בעניין השינויים במערכת המס בכלל, ראו: השינויים במסים: טיוטת חוק ההסדרים 2013-2014  
להרחבה בעניין השינויים בעקבות חוק ההסדרים, ראו: השינויים במערכת המס: 2013-2014
להרחבה בנושא דיווחים לרשות המסים, ראו: מדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי) 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי


יום שישי, 8 באוגוסט 2014

סעיף 26 לאמנות המס וחשבונות בנק בחו"ל


מידע על חשבון בנק בלתי-מדווח יכול להגיע לרשות המסים במגוון דרכים, כאשר האמצעי הבסיסי
הוא שימוש בסעיף 26 לאמנות למניעת כפל מס. סעיף 26 לאמנת המודל של ה-
OECD עומד בפני שינויים דרמאטיים אשר ישפיעו על אפשרויות החשיפה של חשבונות בנק בלתי-מדווחים. להרחבה, ראו: אמנות המס יחשפו חשבונות בנק בחו"ל
ראו גם:

להרחבה בנושא העברת מידע, ראו: העברת מידע בין מדינות - מדריך

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום שלישי, 5 באוגוסט 2014

תושב חוזר ותיק – ספירת השנים (החלטת מיסוי)

החטיבה המקצועית ברשות המסים פרסמה לאחרונה החלטת מיסוי בעניין
תושב חוזר ותיק
. מדובר בהחלטת מיסוי בהסכם לעניין הזכאות להטבות מס החל משנה מסוימת כמפורט בהמשך. להלן החלטת המיסוי עם שינויים קלים וכן הפניות למקורות נוספים בהקשר זה.

להחלטות מיסוי נוספות בנושא תושבים
חוזרים ועולים חדשים, ראו:
 תושבים חוזרים ועולים חדשים
להחלטות מיסוי אחרות, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים
לחוזרי מס בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או
לייעוץ משפטי

יום שני, 4 באוגוסט 2014

Form 5329 by the Israeli Tax AuthorityThe Israel Tax Authority initiated recently a project that aims to collect information from individuals who usually do not have to file annual tax returns and in addition that were identified as hiding income. Various individuals are asked to file Form 5329, as explained
below. See -
Israeli Tax Authority Collects Information
See also:

יום ראשון, 3 באוגוסט 2014

צוק איתן - מס מלחמה בעקבות המבצע/דעה, ד"ר אבי נוב, עו"ד - משפטי

המלחמה בעזה עולה ממון רב, ובקרוב החשבון יוגש לאזרחי המדינה. החשש הגדול הוא שיהיו שינויים בחוקי המס ובכלל זה גידול בשיעורי המס. בטור זה נבחן את האפשרויות השונות העומדות בפני הממשלה למימון המלחמה. להרחבה, ראו -

צוק איתן - מס מלחמה בעקבות המבצע/דעה, ד"ר אבי נוב, עו"ד - משפטי

חדשות מיסוי בינלאומי, אוגוסט 2014

ראו -  עדכוני מיסוי בינלאומי - אוגוסט 2014. הסקירה עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני המס במדינות שונות ברחבי העולם. כמו כן, סקירה זאת כוללת התייחסות לאמנות מס חדשות וכן פרוטוקולים לאמנות
מס, שנחתמו, תוקנו או נכנסו לתוקף
. 

לעדכוני מיסוי בינלאומי, ראו: חדשות מיסוי
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום שישי, 1 באוגוסט 2014

מה חדש במקלטי המס - אוגוסט 2014


סקירה זאת המתפרסמת כאן אחת לחודש, עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני המס (רגולציה, חתימה על אמנות מס ועוד) במקלטי המס ברחבי העולם. כמו כן, סקירה זאת כוללת התייחסות לידיעות המתפרסמות מפעם לפעם בתקשורת העולמית בנושא מקלטי מס.

ראו -  חדשות מקלטי מס - אוגוסט 2014
להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - המדריך לתכנון מס