Follow by Email

יום שני, 29 בספטמבר 2014

מאמריו של ד"ר אבי נוב בפסקי דין

רשימת מאמרים של ד"ר אבי נוב, עו"ד, אשר צוטטו בפסקי דין של בית המשפט העליון ובתי המשפט המחוזיים ברחבי הארץ.

לפסקי דין בתחום המיסוי הישראלי והמיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי  

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה


יום רביעי, 24 בספטמבר 2014

פסק דין בנושא מוסד קבע


בית המשפט העליון בהודו דן לאחרונה בשאלה, האם קשר מהותי בין חברה-אם זרה לחברה-בת מקומית עשוי ליצור מוסד קבע, כמובנו באמנת המס בין הודו לארצות הברית, לחברת-האם. פסק הדין עוסק בחברת-אם תושבת ארצות הברית אשר לה חברה-בת תושבת הודו אשר סיפקה לחברת האם שירותים שונים. להרחבה, ראו: פסק דין בהודו בנושא מוסד קבע
ראו גם:

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום ראשון, 21 בספטמבר 2014

טופס 5329, גילוי מרצון, וחשבונות בנק בחו"ל


ראיון עם ד"ר אבי נוב, עו"ד, בגלובס TV בנושא גילוי מרצון וטופס 5329 של רשות המסים. ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לתכנון מס ומיסוי בינלאומי, מייצג לקוחות, בין היתר, בהליך גילוי מרצון. ראו: גילוי מרצון, טופס 5329, וחשבונות בנק בחו"ל

ראו גם:
להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי, ובכל מקרה יש להסתמך אך ורק על הנוהל הרשמי ו/או הוראת השעה שפורסמו על ידי רשות המסים

יום חמישי, 18 בספטמבר 2014

Voluntary Disclosure Program (Israel), 2014

The Israeli Tax Authority published on 7 September 2014, a new Voluntary Disclosure Program. This new program replaces the 2005 voluntary disclosure procedure. The purpose of the Voluntary Disclosure Program is to encourage non compliant taxpayers to come forward to the tax authority, disclosure their unreported income and pay taxes,
consequently avoiding criminal prosecution.  

See: Israeli New Voluntary Disclosure Program
For the old Voluntary Disclosure Program, see: Israel's voluntary disclosure
of offshore income

יום שלישי, 16 בספטמבר 2014

תכנון מס על ידי מיזוג בינלאומי

תאגידים הרשומים ופועלים במדינות עם שיעור מס חברות גבוה יכולים באמצעות מגוון אסטרטגיות של תכנון
מס
בינלאומי, להפחית את שיעור המס האפקטיבי שהם משלמים. אחת האסטרטגיות היא להתמזג עם חברה במדינה אחרת בה שיעור מס החברות נמוך יותר. להרחבה, ראו: תכנון מס באמצעות מיזוג בינלאומי
להרחבה בנושא תכנוני מס של התאגידים הגדולים, ראו:
בהקשר הישראלי, ראו:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, ו"ד 

יום שני, 15 בספטמבר 2014

השינויים במסים בתוכנית הכלכלית לשנת 2015

פרק המסים בתוכנית הכלכלית לשנת 2015 מתמקד בסתימת פרצות מס הגורמות לטענת רשות
המסים לאבדן הכנסות המדינה. בתוכנית הכלכלית מבקשים, בין היתר, להרחיב את חובת
הדיווח מכוח סעיף 131 לפקודת מס הכנסה.
להרחבה בנושא דיווחים לרשות המסים, ראו: מדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי)
להרחבה בנושא תכנון מס החייב בדיווח, ראו: תכנון מס החייב בדיווח ("תכנון מס
אגרסיבי")
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה.
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומייצג לקוחות בתיקי גילוי מרצון

יום רביעי, 10 בספטמבר 2014

נוהל גילוי מרצון 2014 - מה התחדש?

התוכנית החדשה לגילוי מרצון אשר פורסמה בתחילת חודש ספטמבר 2014, מביאה בשורה חדשה לבעלי חשבונות
בנק בלתי מדווחים בחו״ל. ישנם מספר שינויים ביחס לתוכניות משנים קודמות. 

להרחבה, ראו: נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה
ראו גם:
להרחבה בנושא גילוי
מרצון בישראל, ראו:
גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי, ובכל מקרה יש
להסתמך אך ורק על הנוהל הרשמי ו/או הוראת השעה שפורסמו על ידי רשות המסים
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום שני, 8 בספטמבר 2014

קיזוז הפסדים – ירידת שער מטבע

להלן עיקרי פסק דין כלל פיננסים נגד פקיד שומה תל אביב, שניתן על ידי השופט מגן אלטוביה בבית המשפט המחוזי בתל‑אביב‑יפו ביום: 13.8.14. פסק הדין עוסק בערעור בעניין שומות שהוצאו לחברה העוסקת בניהול תיקי השקעות, ביחס ליישום הוראות סעיף 92(א)(1) לפקודת מס הכנסה, וקביעה פרשנית כי  במכירת נייר ערך חוץ לא ניתן לקזז הפסד הון שנגרם מירידת שער מטבע החוץ.
לפסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי   
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

יום ראשון, 7 בספטמבר 2014

התוכנית החדשה לגילוי מרצון

יש לכם הכנסה מחו"ל וטרם דיווחתם עליה? רשות המסים פרסמה היום נוהל "גילוי מרצון", המאפשר לישראלים רבים הזדמנות לדווח על הכנסות מעבר לים מבלי לחשוש להליך פלילי. מה זה אומר בדיוק, למי זה רלוונטי ואיך עושים את זה?

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה