Follow by Email

יום שלישי, 3 בדצמבר 2013

ynet נהנים בנאמנות? זהירות ממס הכנסה - כלכלה

הרפורמה במיסוי נאמנויות, שתיכנס לתוקף בינואר 2014, גורמת לישראלים רבים לפתוח בדיונים עם רשות המסים, כדי להגיע להסדרי תשלום. מה השינוי שתיצור הרפורמה, וכיצד כדאי לפעול? מדריך
ynet נהנים בנאמנות? זהירות ממס הכנסה - כלכלה