Follow by Email

יום רביעי, 29 בפברואר 2012

ישראלים משקיעים בגיאורגיה ונהנים מהטבות מס

 ראו הקישור -. תכנון מס להשקעות בגיאורגיה.במקרים מסוימים יהיה כדאי להקים מבנה אחזקות בו חברה ישראלית תחזיק בחברה גיאורגית בעקיפין באמצעות חברה תושבת מדינה שלישית. מבנה אחזקות זה, בשילוב עם "הזיכוי העקיף" יכול להפחית את המס הכולל במידה ניכרת. להרחבה בעניין מיסוי חברות אחזקה, ראו: מדריך למיסוי חברות אחזקה, כולל המלצות לתכנון מס.

חקיקת ה - Foreign Account Tax Compliance Act

 השלכות על אזרחי ארצות הברית בעלי חשבונות בנק בישראל
חקיקת ה - Foreign Account Tax Compliance Act

יום חמישי, 23 בפברואר 2012

זהירות מניירות ערך אמריקאייםאם החלטתם לגוון את תיק ההשקעות שלכם ולרכוש מניות של חברות אמריקאיות או נדל"ן בארה"ב, אתם מסתכנים בתשלום מס עיזבון אמריקאי. אולם, תכנון מס, כמפורט להלן, יכול לפתור את הבעיה. להרחבה בנושא תכנון מס, ראו: המדריך לתכנון מס.

מס העיזבון האמריקאי עשוי לחול על כל אזרח ישראלי, אף שאינו אזרח ארצות הברית, שיש לו נכסים בארה"ב בשווי של יותר מ-60 אלף דולר. הכוונה היא לנכסים כמו אגרות חוב ומניות של חברות אמריקאיות, קרנות נאמנות וכמובן נדל"ן בארצות הברית. גם עובדי הייטק ישראליים שקיבלו מניות או אופציות בחברה אמריקאית חשופים למיסוי אמריקאי. להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית.

שיעור המס אשר עשוי לחול על הנכסים כאמור הוא לפחות 35%, אך המס יכול גם להגיע לשיעור של 55% בשנים הקרובות. המס חל על שווי הנכסים, ללא קשר למסים ששולמו על הרווחים.

ישראלים משקיעים בארצות הברית
השיפור בנתונים הכלכליים בארצות הברית עשוי לגרום לעלייה משמעותית במניות הנסחרות שם. בנוסף לפוטנציאל ההשקעה במניות אמריקאיות, ישראלים רבים נוהרים לשם ורוכשים נכסי נדל"ן במחירי מציאה. רבים עורכים תכנון מס ביחס להכנסות מהנכס, אך לעיתים שוכחים להתייחס גם לאפשרות שיוטל מס עיזבון על הנכס.

ישראלים רבים חושבים בטעות כי רשות המסים בארצות הברית (ה-IRS) לא יכולה להגיע אליהם. מדובר כמובן בטעות חמורה. רשות המסים יכולה גם להגיע לבנקים הנמצאים במדינות אחרות ולהקפיא את החשבון של הנישום עד לתשלום המס. כך לדוגמא, אם ישראלי מחזיק חשבון בנק בלונדון, ובאמצעות חשבון זה הוא מנהל תיק השקעות המורכב ממניות ואג"ח של חברות אמריקאיות, הרי שאם הוא ימות, הבנק בלונדון יקפיא את חשבונו עד לתשלום מס העיזבון.

תכנון מס עבור ישראלים המשקיעים בארה"ב
ביחס לנכסים מסוימים שברשותם של תושבי ישראל שאינם אזרחים או תושבי ארה"ב, ניתן למנוע את החשיפה למס העיזבון האמריקאי באמצעות תכנון מס באחת מהדרכים המפורטות להלן:

·         אחזקה של הנכסים החשופים למס עיזבון באמצעות חברה זרה שהתאגדה מחוץ לארצות הברית. במקרה כזה, בעל המניות אינו מחזיק בנכס אמריקאי, אלא במניות של חברה זרה, ולפיכך מס העיזבון לא אמור לחול במקרה כזה.

·         שימוש בחברה ישראלית מיוחדת המכונה "חברה משפחתית", הנחשבת כחברה שקופה מבחינת הדין הישראלי. גם כאן, האחזקה היא של מניות בחברה זרה. אפשרות זאת אף מעניקה יתרון בדיני המס הישראלים.

·         אחזקת הנכסים באמצעות נאמנות עשויה אף היא למנוע את תחול מס העיזבון האמריקאי. הנאמנות גורמת לניתוק בין הנכס למשקיע, וכך המשקיע אינו מחזיק בנכס בארצות הברית, ובדרך זאת נמנעים מתחולת מס העיזבון.

* ד"ר אבי נוב הוא עורך דין מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי, ובעליו של אתר האינטרנט הישראלי לתכנון מס בינלאומי.

יום שישי, 10 בפברואר 2012

רשות המסים מפרסמת חוזר על תושבות היחיד


רשות המסים פרסמה לאחרונה חוזר פרשנות בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של
תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל. בצד החשיבות בדבר פרסום עמדת רשות המסים בעניין קביעת תושבות היחיד, בחוזר החדש ישנם מספר קביעות שניתן לחלוק עליהן מבחינה משפטית. סוגיית התושבות היא קריטית בעת עריכת תכנון מס. להרחבה בנושא קביעת תושבות, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אוסף עיתונות - דיני מיסים ומיסוי בינלאומיד"ר אבי נוב, עו"ד, מפרסם מאמרים בסוגיות של דיני מיסים ומיסוי בינלאומי, לרבות תכנון מס בינלאומי, החל משנת 2004, בעיתונות הכלכלית, כמפורט להלן. המאמרים יכולים לשמש כמדריך לתכנון מס בתחום דיני המיסים והמיסוי הבינלאומי.
יום שלישי, 7 בפברואר 2012

החלטות מיסוי לעניין תושבות - מיסוי בינלאומי


חוזר רשות המיסים בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל, מיום 29 ינואר 2012. להרחבה ביחס לאופן קביעת תושבות לצורכי מס, ראו מדריך תושבות לצורכי מס, כולל המלצות לתכנון מס.


ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

חובות דיווח על אזרחי ארצות הברית


בארצות הברית קיים חוק (Foreign Account Tax Compliance Act) המחייב בנקים זרים, לרבות הבנקים בישראל, לדווח על חשבונות ונכסים שהם מנהלים עבור אזרחי ארצות הברית. בהמשך לכך, רשות המיסים בארצות הברית פרסמה הוראה המחייבת בנקים זרים לדווח לה על שמות בעלי החשבונות, כתובותיהם והסכומים המופקדים. להרחבה בעניין זה, ראו: דיווח מבנקים בישראל לרשויות המס בארה"ב. המשמעות היא שהבנקים בישראל יצטרכו לדווח על חשבונות הבנק של העולים החדשים ותושבים חוזרים שהם אזרחי ארצות הברית. ראו גם: ויתור על אזרחות אמריקאית. אזרח ארצות הברית שאינו מגיש דו"ח מס כמתחייב צפוי לקנסות. כיום, הקנס על אי-הגשת דו"ח יכול להגיע עד ל-25% מתשלום המס. ביחס לחשבונון בנק בחו"ל, הקנסות בגין אי-דיווח יכולים להגיע ל-10,000 דולר במצב רגיל, ואף ל-100,000 דולר או 50% מהיתרה בחשבון הבנק במידה ואי הדיווח נעשה במודע ובכוונה תחילה.

יום שני, 6 בפברואר 2012

מקימים חברות וחוסכים במיסיםשכירים בעלי הכנסות גבוהות יכולים באמצעות תכנון מס לחסוך בתשלומי מיסים במידה ניכרת. יתירה מכך, תכנון המס מאפשר באותה הזדמנות גם לחסוך בתשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות.

אם אדם בעל הכנסה גבוהה מקים חברה בע"מ, ומספק את שירותיו באמצעות תאגיד שבשליטתו, הרי שבמקום להיות כפוף לשיעורי המס השוליים הגבוהים (עד 48%), הוא ישלם מס שוטף בשיעור של 25% בלבד וזאת בהנחה שהכסף לא יימשך מהחברה כדיבידנד.

פעילות באמצעות חברה מאפשרת תכנון משיכת משכורת בכדי ליהנות ממדרגות המס הנמוכות ומנקודות הזיכוי. בנוסף לחסכון במס, הפעילות באמצעות חברה חוסכת תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות. השלב הבא בתכנון המס הוא למשוך את יתרת הכסף מהחברה ביעילות מיסויית מקסימאלית.

שר האוצר שטייניץ חושש מתכנוני המס כאמור, ולכן הורה על הקמת צוות לבדיקת אותן "חברות ארנק", חברות המוקמות לצורכי חסכון במס. משרד האוצר ורשות המסים נכוו בעבר מתכנון המס הזה. בשנים האחרונות הוקמו עשרות אלפי חברות לאחר שהאוצר העלה את תקרת הגבייה של תשלומי הביטוח הלאומי ומס בריאות עד לפי-עשר מהשכר הממוצע במשק.

במשרד האוצר וברשות המסים מעוניינים כעת להעמיד למבחן משפטי את תכנון המס הזה שבו מקימים חברה בע"מ לצורך אספקת שירותים. השאלה היא האם תכנון המס שבו שכירים בעלי הכנסות גבוהות מקימים חברות למתן שירותים, יכולה להיפסל משפטית על ידי רשות המסים?

לרשות המסים יש בעיה מהותית כאן, שהרי חופש ההתאגדות של הנישום הינו זכות חוקתית ולא ניתן להגבילה במקרה זה. כבר נפסק לא אחת על ידי בתי המשפט שאין כל פסול בשימוש בחברה לשם הקטנת נטל המס המוטל על היחיד.

ביחס לביטוח הלאומי, הסוגיה של הקמת חברה אשר כתוצאה ממנה לא משולמים דמי ביטוח לאומי אושרה על ידי בית הדין הארצי לעבודה. לאור האמור, ניתן לצפות כי בחודשים הקרובים יוקמו אלפי חברות נוספות למתן שירותים על ידי שכירים בעלי משכורות גבוהות.