Follow by Email

יום רביעי, 29 בפברואר 2012

ישראלים משקיעים בגיאורגיה ונהנים מהטבות מס

 ראו הקישור -. תכנון מס להשקעות בגיאורגיה.במקרים מסוימים יהיה כדאי להקים מבנה אחזקות בו חברה ישראלית תחזיק בחברה גיאורגית בעקיפין באמצעות חברה תושבת מדינה שלישית. מבנה אחזקות זה, בשילוב עם "הזיכוי העקיף" יכול להפחית את המס הכולל במידה ניכרת. להרחבה בעניין מיסוי חברות אחזקה, ראו: מדריך למיסוי חברות אחזקה, כולל המלצות לתכנון מס.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה