Follow by Email

יום שלישי, 7 בפברואר 2012

חובות דיווח על אזרחי ארצות הברית


בארצות הברית קיים חוק (Foreign Account Tax Compliance Act) המחייב בנקים זרים, לרבות הבנקים בישראל, לדווח על חשבונות ונכסים שהם מנהלים עבור אזרחי ארצות הברית. בהמשך לכך, רשות המיסים בארצות הברית פרסמה הוראה המחייבת בנקים זרים לדווח לה על שמות בעלי החשבונות, כתובותיהם והסכומים המופקדים. להרחבה בעניין זה, ראו: דיווח מבנקים בישראל לרשויות המס בארה"ב. המשמעות היא שהבנקים בישראל יצטרכו לדווח על חשבונות הבנק של העולים החדשים ותושבים חוזרים שהם אזרחי ארצות הברית. ראו גם: ויתור על אזרחות אמריקאית. אזרח ארצות הברית שאינו מגיש דו"ח מס כמתחייב צפוי לקנסות. כיום, הקנס על אי-הגשת דו"ח יכול להגיע עד ל-25% מתשלום המס. ביחס לחשבונון בנק בחו"ל, הקנסות בגין אי-דיווח יכולים להגיע ל-10,000 דולר במצב רגיל, ואף ל-100,000 דולר או 50% מהיתרה בחשבון הבנק במידה ואי הדיווח נעשה במודע ובכוונה תחילה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה