Follow by Email

יום שבת, 21 במרץ 2015

הבנקים נגד תושבי חוץבנקים בישראל יכולים להעביר מידע לרשויות מס בחו"ל אודות חשבונות בנק של תושבי חוץ בדרכים שונות. הדרך העיקרית היא באמצעות הוראות באמנת המס הרלוונטית. דרך נוספת היא באמצעות הליכי העברת מידע אוטומטי. לאחרונה, הבנקים בישראל דורשים מלקוחות תושבי חוץ לחתום על מסמכים שונים, לרבות כתב ויתור על סודיות בנקאית, כדי לאפשר את העברת המידע לרשויות מס ברחבי העולם. להרחבה, ראו: הבנקים בישראל נגד תושבי חוץ
ראו גם:

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד מומחה לגילוי מרצון על חשבונות בנק בחו"ל

יום שישי, 20 במרץ 2015

נאמנויות - דיווחים בהתאם לתיקון 197 לפקודה
רשות המסים פרסמה ביום ‏10 מרץ 2015‏ את תוספת מס' 1 להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 1/2010, דיווחים בנושא נאמנויות - תיקון 197 לפקודה.
ראו גם: 
להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות, ראו   המדריך למיסוי נאמנויות
להרחבה בעניין דיווחים למס הכנסה, ראו: המדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי)
לחוזרי מס נוספים בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום שלישי, 17 במרץ 2015

יצחק פלומין נגד פקיד שומה חיפהעיקרי פסק דין יצחק פלומין נגד פקיד שומה חיפה שניתן ביום 24.12.14, ואשר נדון בפני כב' השופטים, א. חיות, ע. פוגלמן וד. ברק‑ארז בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים. פסק הדין עוסק בסוגיות מיסוי שונות, ובכלל זה,  באלו נסיבות ניתן לייחס לבעלי חברה באופן אישי הכנסות שנרשמו כהכנסות  החברה? התקציר להלן, עוסק בסוגיה מסוימת שנדונה בפסק דין, והיא, עמדת פקיד השומה אשר לא קיבל את עמדת הנישום כי דירות שניתנו לילדים יש לסווגם כמתנה, אלא כעסקה עם הכנסה פירותית.
לפסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי  
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

יום ראשון, 15 במרץ 2015

ynet הטבות מס ליזמי היי-טק: הגודל לא קובע - כלכלה


חברות תוכנה או אפליקציות יכולים בתנאים מסוימים לקבל הטבות מס מדהימות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון. אחת מהטבות המס העיקריות היא שיעור מס חברות מופחת שהוא בין 9%-16%, במקום שיעור המס הרשמי של 26.5%. אלא, שיזמים רבים נתקלים בקושי לממש את ההטבות לאור פרשנות מחמירה של הוראות החוק על ידי רשות המסים.  השאלה הגורמת למחלוקות רבות היא, האם ניתן לראות פעילות של חברת תוכנה או אפליקציה, הפועלת על ידי מספר מצומצם של אנשים, כ"מפעל תעשייתי" המקיים את הוראות החוק לעידוד השקעות הון? להרחבה, ראוהטבות מס ליזמי היי-טק: הגודל לא קובע 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום חמישי, 5 במרץ 2015

הטבות מס לסטארטאפים עם מעט עובדים
חברות תוכנה ו/או אפליקציות מקיימות לרוב את עיקר התנאים הקבועים במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט‑1959, הן מבצעות "פעילות ייצורית" בתחום פיתוח תוכנה וזו עיקר פעילותן, הן לרוב נחשבות מפעל "בר תחרות", כהגדרת מונח זה בסעיף 18א לחוק, והן עומדות בתנאים הקבועים בחוק ל"חברה מועדפת". השאלה היא האם ניתן לראות פעילות של חברת תוכנה הפועלת על ידי מספר מצומצם של אנשים כ"מפעל" המקיים את הוראות החוק? להרחבה, ראו: הטבות מס לחברות תוכנה עם מעט עובדים
ראו גם: 
להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות הון, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מסים ומיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון