Follow by Email

יום שני, 2 במרץ 2015

האם חברות ארנק בסכנה?

רשות המסים מעוניינת לעצור את תכנוני המס הנעשים באמצעות מה שהם מכנים
"חברות ארנק", אך עד כה הדבר לא עלה בידה. כעת, פסק דין של בית המשפט
המחוזי בתל אביב בעניין קרן תל אביב לפיתוח, עשוי לסייע לרשות המסים לנטרל
לפחות חלק מתכנוני המס של בעלי חברות אשר מעניקים שירותים אישיים באמצעות
החברות בבעלותם. עם זאת, כל עוד לא תתקבל חקיקה המסדירה את מיסוי חברות
הארנק, צפוי כי בעלי הכנסות גבוהות ממתן שירותים אישיים ימשיכו לפעול
באמצעות חברות בע"מ. להרחבה, ראו - האם חברות ארנק בסכנה? ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מסים ומיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון
 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה