Follow by Email

יום שלישי, 30 בדצמבר 2014

מיהו הנישום במס? פסק דין חדשפסק דין בנלי טל נגד פקיד שומה גוש דן, שניתן על ידי כב' השופט יונה אטדגי בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו ביום 14.12.14, עוסק בערעורים על פסילת ספרים ושומות שהוצאו למי שכלל לא היה מעורב בעסק, ופתח תיק על שמו רק בשל לחץ אביו, שהוא בעל העסק האמיתי. להלן הקטע המרכזי בפסק הדין לעניין קביעת החייב במס.

לפסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי  
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

יום ראשון, 28 בדצמבר 2014

בנקים נגד תושבי חוץ

הבנקים בישראל הפכו בתקופה האחרונה לחשדניים ביותר ביחס ללקוחות שהם תושבי
חוץ, דורשים מהם מסמכים והצהרות, ובמקרים מסוימים אף מקפיאים את חשבונות
הבנק שלהם. מדובר, ללא ספק, בפעולות דרקוניות אשר חוקיותן מוטלת בספק, ואף
עלולה להרחיק מישראל את תשובי החוץ. להרחבה, ראו: בנקים נגד תושבי חוץניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים, מקלטי מס, תושבים חוזרים, נוהל גילוי מרצון
 

יום שני, 22 בדצמבר 2014

שיערוך עלות לנכסים שהתקבלו מחו"ל


בעיקרון, כאשר תושב ישראל מקבל מתנה או ירושה, הוא נכנס לנעלי נותן המתנה או המוריש לכל דבר ועניין, לרבות ביחס ליום הרכישה, שווי הרכישה, פחת ועוד. מה הדין כאשר תושב ישראל מקבל מתנה או ירושה מתושב חוץ? במקרה זה, קיים פתרון של שערוך בסיס עלות הנכס, המכונה גם Step Up, כמוסבר בהמשך. להרחבה, ראו: Step Up לנכסים שהתקבלו מחו"ל. ראו גם: המסלול הירוק ברשות המסים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום ראשון, 21 בדצמבר 2014

כך תשלמו מסים בתבונה שתחסוך לכם כסף - גלובס

לינק לכתבה שפורסמה היום בגלובס בנושא תכנוני מס:
רוצים ללמוד מגוגל? כך תשלמו מסים בתבונה שתחסוך לכם כסף ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים, מקלטי מס, תושבים חוזרים, נוהל גילוי מרצון
 

יום שבת, 20 בדצמבר 2014

הבנקים דורשים הצהרות מתושבי חוץ על הכסף שלהם
בנק ישראל פרסם טיוטת נוהל שיחייב את הבנקים לדרוש מלקוחותיהם הזרים, בין היתר, להצהיר על כך כי שולם מס כדין במדינה הרלוונטית על הכספים שבחשבונותיהם. בנוסף, הלקוחות הזרים יידרשו לחתום על מסמכים שונים כמפורט להלן. הטיוטה החדשה אשר נשלחה לבנקים בישראל על ידי המפקח על הבנקים דודו זקן, תגרום ככל הנראה לנטישת לקוחות והעברת כספים למדינות אחרות. להרחבה, ראו: הבנקים דורשים הצהרות על הכסף בחשבון
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים, מקלטי מס, תושבים חוזרים, נוהל גילוי מרצון

יום רביעי, 17 בדצמבר 2014

פסק דין מיסוי מענקים – האם שכר עבודה?
עיקרי פסק דין ע"מ 12172-01-11, שאול גרבורג ואח' נגד פקיד שומה גוש דן, שניתן על ידי כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון‑גונן בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ביום 1.12.14. פסק הדין עוסק בערעור בעניין ע"מ 12172-01-11
ע"מ 1321/07
שאול גרבורג ואח' נ' מדינת ישראל (פקיד שומה גוש דן)
מחוזי
אזרחי
מס הכנסה
הכנסות ממענק חתימה וממימוש יחידות "פנטום" ובשאלה האם הן הכנסות הנובעות מיחסי עובד-מעביד וחייבות במס לפי סעיף 2(2)?
לפסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי  
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי