Follow by Email

יום רביעי, 17 בדצמבר 2014

פסק דין מיסוי מענקים – האם שכר עבודה?
עיקרי פסק דין ע"מ 12172-01-11, שאול גרבורג ואח' נגד פקיד שומה גוש דן, שניתן על ידי כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון‑גונן בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ביום 1.12.14. פסק הדין עוסק בערעור בעניין ע"מ 12172-01-11
ע"מ 1321/07
שאול גרבורג ואח' נ' מדינת ישראל (פקיד שומה גוש דן)
מחוזי
אזרחי
מס הכנסה
הכנסות ממענק חתימה וממימוש יחידות "פנטום" ובשאלה האם הן הכנסות הנובעות מיחסי עובד-מעביד וחייבות במס לפי סעיף 2(2)?
לפסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי  
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה