Follow by Email

יום שבת, 20 בדצמבר 2014

הבנקים דורשים הצהרות מתושבי חוץ על הכסף שלהם
בנק ישראל פרסם טיוטת נוהל שיחייב את הבנקים לדרוש מלקוחותיהם הזרים, בין היתר, להצהיר על כך כי שולם מס כדין במדינה הרלוונטית על הכספים שבחשבונותיהם. בנוסף, הלקוחות הזרים יידרשו לחתום על מסמכים שונים כמפורט להלן. הטיוטה החדשה אשר נשלחה לבנקים בישראל על ידי המפקח על הבנקים דודו זקן, תגרום ככל הנראה לנטישת לקוחות והעברת כספים למדינות אחרות. להרחבה, ראו: הבנקים דורשים הצהרות על הכסף בחשבון
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים, מקלטי מס, תושבים חוזרים, נוהל גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה