Follow by Email

יום ראשון, 30 בנובמבר 2014

מיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים - השינויים

בעקבות המלצות ארגון ה-OECD ומסקנות מבקר המדינה, רשות המסים מתכוונת בקרוב לתקן את פקודת מס הכנסה ולבטל את הפטור מדיווח לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים על הכנסותיהם מחו"ל. מדובר, ללא ספק, בחדשות רעות עבור עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים, אשר יצטרכו כעת לבחון את ההשלכות של שינויי החקיקה על מעמדם. להרחבה, ראו:
שינוי חקיקה ביחס למיסוי עולים חדשים ותושבים חוזריםניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד
 

יום חמישי, 27 בנובמבר 2014

גרין קארד ותשלום מסים בארצות הברית

אדם שמחזיק בגרין קארד ואינו גר בארצות הברית אלא במדינה אחרת, חייב בעיקרון בדיווח ותשלום מסים לרשות המסים האמריקאית
 בפסק הדין - Gerd Topsnik v. Commissioner of Internal Revenue, 143 T.C. No. 12, 23  אשר פורסם לאחרונה נקבע כי אזרח גרמני המחזיק בגרין קארד ומתגורר במדינה אחרת חייב בדיווח ותשלום מסים בארצות הברית, והוא אינו יכול ליהנות מאמנת המס בין המדינות. להרחבה, ראו: גרין קארד ותשלום מסים
להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית
להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס)
להרחבה בנושא תושבות, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום שישי, 21 בנובמבר 2014

הון שחור ורשות המסיםהרשויות בישראל טוענות כי היקף ההון השחור מחייב פעולות חקיקה דחופות. ברשות המסים הקימו וועדה בנושא זה, והמליצו בין היתר להרחיב את חובות הדיווח. מבקר המדינה בחן את הסוגיה הזאת והגיש לאחרונה את המלצותיו. להרחבה, ראו: הון שחור וחובת דיווח לרשות המסים
ראו גם:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום רביעי, 19 בנובמבר 2014

רילוקיישן? פטור ממס בישראל

הכנסה מעבר לים? אם בעבר היה קשה יותר להתנתק מרשויות המס בישראל, הרי שפסקי דין שהתקבלו לאחרונה, משנים את התמונה, לפחות בחלק מהמקרים.להרחבה, ראו -
עשיתם רילוקיישן? אולי אתם פטורים ממס בישראל - כלכלה

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"דיום שלישי, 18 בנובמבר 2014

The Israeli tax changes for 2015
The Israeli Budget for 2015 includes various new reporting obligations and also other changes to the tax rules. In this note I will summarize the new reporting obligations and some of the main changes to the tax rules that were included in the Israeli Budget for 2015. See more here: The Israeli Budget for 2015