Follow by Email

יום ראשון, 9 בנובמבר 2014

נוהל OECD לחילופי מידע אוטומטיים

משרד האוצר הודיע החודש לארגון ה-OECD (הארגון לשיתוף פעולה כלכלי של המדינות המפותחות) כי מדינת ישראל תאמץ את התקן לחילופי מידע אוטומטיים על חשבונות בנק (Common Reporting Standard - CRS) עד תום שנת 2018. מודגש כי לשם יישום הוראות התקן לחילופי מידע אוטומטיים
יידרשו תיקוני חקיקה שונים.
ראו גם:ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה