Follow by Email

יום שישי, 31 באוקטובר 2014

עדכוני מיסוי - נובמבר 2014

ראו עדכוני מיסוי, בלינק:

עדכוני מיסוי בינלאומי - נובמבר 2014לעדכוני מיסוי בינלאומי, ראו: חדשות מיסוי
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מסים, לרבות מקלטי מס, גילוי מרצון, וחוות דעת משפטיות
 

יום רביעי, 29 באוקטובר 2014

היפוכי שרוול בארצות הבריתשינוי מבנה אחזקות בחברות נעשה למטרות שונות, כאשר התוצאה יכולה להעניק יתרונות מיסוי. כך לדוגמא, חברות אמריקאיות מבצעות היפוך שרוול ונמנעות משיעורי מס חברות גבוהים כמפורט להלן. משטר המס בארצות הברית ביחס להיפוך שרוול עובר שינויים רבים וזאת כדי למנוע את יתרונות המיסוי.

להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית
להרחבה בנושא היפוכי שרוול בדיני המס בישראל, ראו: 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום שלישי, 14 באוקטובר 2014

BEPS ותכנוני מס בינלאומיים


תוכנית ה- BEPS   הוא פרויקט בינלאומי אשר מקודם על ידי ארגון ה-OECD בעידוד ארגון 20 המדינות המפותחות (G20) וזאת כדי להתמודד עם תכנוני מס בינלאומיים של חברות גלובליות המעבירות את רווחיהן לטריטוריות עם משטרי מס מטיבים, ובמקרים רבים למקלטי מס בהם לא מוטל מס כלל. להרחבה בעניין תוכנית ה-BEPS, ראו: תוכנית ה- BEPSוהמאבק בתכנוני מס בינלאומיים

להרחבה בנושא המאבק של ה-OECD בתכנוני המס, ראו:
ראו גם:
מיסוי תאגידים בינלאומיים הפועלים בישראל
תכנון מס לומדים מהטוביםניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד
 

יום ראשון, 12 באוקטובר 2014

רילוקיישן לצורכי מס


ישראלים רבים עושים רילוקיישן למדינות שונות בעולם, אך מסתבר שהמעבר לחו"ל עדיין לא הופך אותם לתושבי חוץ לענייני מסים, כך שהם עדיין חייבים לשלם מס הכנסה בארץ. מתי ניתן לקבל פטור מתשלום מסים בישראל?
להרחבה, ראו: רילוקיישן: האם חייבים בתשלום מס הכנסה בישראל?
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום שישי, 10 באוקטובר 2014

פסקי דין זרים - מיסוי בינלאומי

להלן לינקים לתקצירים של פסקי דין זרים בענייני מסים:

לפסקי דין בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי  
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

יום ראשון, 5 באוקטובר 2014

מקלטי מס, חדשות: אוקטובר 2014

סקירה זאת - חדשות מקלטי מס - אוקטובר 2014, עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני
המס (רגולציה, חתימה על אמנות מס ועוד) במקלטי המס ברחבי העולם. להרחבה בנושא
מקלטי מס, ראו:
מקלטי מס - המדריך לתכנון מס.
לעדכונים שוטפים בנושא ההתפתחויות במקלטי מס, ראו: חדשות מקלטי מס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום חמישי, 2 באוקטובר 2014

רשות המסים תרחיב את חובת הדיווח וחבות המס של הציבור - גלובס

בלי דרמות ובשקט יחסי מכניסה הצעת התקציב תיקונים שימנעו מנישומים את היכולת לטעון כי הם אינם חייבים בדיווח או בתשלום מס ■ ד"ר אבי נוב, מומחה למיסוי: "רשות המסים מנסה לתפוס את כולם בלי הבחנה" להרחבה, ראו: רשות המסים תרחיב את חובת הדיווח וחבות המס של הציבור - גלובס 


ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום רביעי, 1 באוקטובר 2014

ynet וידוי על הכנסות: מי צריך לדווח לרשויות המס? - כלכלה


מאמר שפורסם היום בווינט -
רשות המסים פועלת בתקופה האחרונה להרחבת כמות המדווחים על
הכנסותיהם מדי שנה. אז מי חייב בדיווח, ומה יקרה אם לא אדווח
?,
כולל התייחסות לנוהל גילוי מרצון של רשות המסים

להרחבה בנושא הנוהל החדש, ראו:

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או
לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד