Follow by Email

יום שבת, 10 בדצמבר 2016

סקירה מקלטי מס - דצמבר 2016הסקירה חדשות מקלטי מס - דצמבר 2016, עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני המס (רגולציה, חתימה על אמנות מס ועוד) במקלטי המס ברחבי העולם. כמו כן, סקירה זאת כוללת התייחסות לידיעות המתפרסמות מפעם לפעם בתקשורת העולמית בנושא מקלטי מס.
להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - המדריך לתכנון מס.
לעדכונים שוטפים בנושא ההתפתחויות במקלטי מס, ראו: חדשות מקלטי מס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

יום רביעי, 7 בדצמבר 2016

חדשות מיסוי בינלאומי - דצמבר 2016הסקירה עדכוני מיסוי בינלאומי - דצמבר 2016 המתפרסמת כאן עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני המס במדינות שונות ברחבי העולם. כמו כן, סקירה זאת כוללת התייחסות לאמנות מס חדשות וכן פרוטוקולים לאמנות מס, שנחתמו, תוקנו או נכנסו לתוקף.
לעדכונים שוטפים בנושא שינויים במסים במדינות שונות בעולם, ראו: עדכוני מיסוי בינלאומי
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

יום רביעי, 30 בנובמבר 2016

חיוב מס רטרואקטיבי -עולים חדשים ותושבים חוזריםהפטור ממס ומדיווח שניתן לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים אשר הפכו להיות תושבי ישראל בתחילת שנת 2007, עומד להסתיים בסוף 2016, כך שבקרוב הם יצטרכו לשלם מיסים ולדווח למס הכנסה על הונם והכנסותיהם. אותם עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים חוששים מהדיווח, שכן רשות המסים עשויה לבחון את הדיווחים ובמקרים מסוימים לחייב אותם במס רטרואקטיבי. להרחבה, ראו - חיוב רטרואקטיבי לעולים ותושבים חוזרים ותיקים
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי