Follow by Email

יום חמישי, 31 בינואר 2013

גילוי מרצון בארצות הבריתרשויות המס בארה"ב הודיעה לאחרונה על נוהל חדש לגילוי מרצון מקוצר לנישומים בעלי אזרחות אמריקאית או בעלי גרין קארד שגרים מחוץ לארה"ב. בהתאם לנוהל החדש לגילוי מרצון, נישומים ידרשו להגיש דוחות מס עבור שלוש השנים האחרונות ולהגיש דיווחי FBAR עבור שש השנים האחרונות. הליך מקוצר זה לגילוי מרצון נועד לנישומים בעלי רמת סיכון נמוכה, כמפורט כאן -גילוי מרצון מקוצר בארצות הברית

יום רביעי, 30 בינואר 2013

סמארטפון זו הוצאה מוכרת

 אם אתם עצמאיים ורכשתם מכשיר אייפון או גלקסי, ייתכן ותוכלו לנכות את עלות הרכישה כהוצאה. מכשיר הסמארטפון הוא מחשב לכל דבר ועניין, ולפיכך מעמדו המיסויי אמור להיות כמו מחשב.
קראו - 
עצמאי, השקעת בסמארטפון? זו הוצאה מוכרת

יום ראשון, 13 בינואר 2013

מס הכנסה מבלבל לחברות את המוח

מס החברות הישראלי, ששיעורו 25%, קרוב לממוצע במדינות OECD. ואולם מורכבות מערכת המס של ישראל מזכירה יותר מדינות עולם שלישי.  ראו -
מס הכנסה מבלבל לחברות את המוח - חדשות - דה מרקר TheMarker

יום שבת, 5 בינואר 2013

חובת הגשת דוח שנתי בנאמנות
סעיף 131(א)(5ב) לפקודה קובע חובת הגשת דוח שנתי לגבי נאמנות החלה על נאמן, יוצר, יוצר מייצג, נהנה או נהנה מייצג, לפי העניין. להלן ההוראות המרכזיות בעניין זה בהתאם להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 1/2010- לעניין דיווחים בנושא נאמנויות, קליטה וטיפול במשרדי השומה, כולל הפניה למקורות נוספים - 


דוח שנתי בנאמנות

יום רביעי, 2 בינואר 2013

יישום חקיקת ה-FATCA בישראל, 2013חקיקת ה-FATCA מחייבת גופים פיננסיים זרים (Foreign Financial Institutions), ובכלל זה בישראל, לחתום על הסכמים עם רשות המסים בארצות הברית. להרחבה, ראו -

יישום חקיקת ה-FATCA