Follow by Email

יום שבת, 31 בינואר 2015

הטבות מס של "מפעל מוטב"להלן עיקרי פסק דין אדהאן כרמלי נגד פקיד שומה ירושלים, שניתן על ידי כב' השופט דוד מינץ בבית המשפט המחוזי בירושלים ביום: 19.1.15. פסק הדין עוסק בערעור בעניין ע"מ 55001-01-11
ע"מ 38260-01-13
חברת אדהאן כרמלי הנדסה בע"מ נ' פקיד שומה ירושלים
מחוזי
אזרחי
מס הכנסה
התנאים להחלת הטבות של "מפעל מוטב", ואי התרת ניכוי הוצאות לרישום פטנט
לפסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי  
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מסים ומיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

יום שישי, 30 בינואר 2015

סיכום פסקי דין בעניין חברה תעשייתית לעניין הטבות מסהמונחים "מפעל תעשייתי" ו"פעילות ייצורית" לא הוגדרו בחקיקה. הפסיקה התייחסה בעבר לפרשנות המונח "פעילות ייצורית" ואילו להגדרת "מפעל תעשייתי" נמצאת התייחסות מועטה. השופט חשין כותב בפסק דין ע"א 1960/90 פקיד השומה תל אביב 5 נ' חברת רעיונות בע"מ, פ"ד מח(1) 200, 202 (1994), כך: "שוב צפה ועולה לפנינו שאלת פירושם ותחום התפרשותם של צירופי התיבות 'מפעל תעשייתי' ו'פעילות ייצורית". בפסק דין ע"א 6889/12, מלון חוף גיא נגד פקיד שומה טבריה נאמר כי משמעותן של התיבות "מפעל תעשייתי" ו"פעילות ייצורית" אינה זהה. ראו הלינק - חברה תעשייתית לעניין הטבות מס
סיכום הפסיקה בעניין זה.
להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות הון, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

יום שני, 26 בינואר 2015

מה מקור הכסף בחשבון הבנק?

בעלי אזרחות זרה, עולים חדשים, או ישראלים בעלי חשבון בנק בחו"ל, צפויים להיתקל בדרישות שונות ומשונות מצד הבנקים בישראל, ברקע המלחמה הגוברת בהלבנת הון והעלמות מס. מה כדאי לעשות? 
ראו - ynet קשורים לחו"ל: מה מקור הכסף בחשבון הבנק? - כלכלהניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה לצורך ייצוג בהליך לגילוי מרצון
יש להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של הנחיות מס הכנסה בנושא זה, ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מסים ומיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון
 

בנקים בשוויץ מסייעים לרשות המסיםרשות המסים בישראל הכריזה מלחמה ביחס לחשבונות בנק בלתי מדווחים שמחזיקים ישראלים בחו"ל, לרבות בבנקים שוויצריים. רשות המסים בישראל מקבלת לאחרונה סיוע מהבנקים בשוויץ בנושא חשיפת חשבונות בנק הבלתי-מדווחים, כפי שיפורט במאמר: בנקים בשוויץ משתפים פעולה עם רשות המסים.
ראו גם:

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מסים ומיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

יום שבת, 24 בינואר 2015

מעמ אפס בשירות לתושב חוץ - פס"ד חדש
עיקרי פסק דין יוסף עוזרי נגד מס ערך מוסף גוש דן, שניתן על ידי כב' השופט איתן אורנשטיין, סגן נשיאה בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, ביום 29.12.14. פסק הדין עוסק בערעור בשאלה האם כתיבת ספר תורה ע"י סופר סת"ם לפי הזמנת תושב חו"ל הינה "שירות" שניתן על ידי סופר הסת"ם עבור המזמין ושיעור המס לגביה הינו אפס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975 (להלן: "חוק מע"מ")?
ראו גם: נ.ד.ל.א. ייעוץ ושירותים בעניין מע"מ בשיעור אפס בשירות לתושב חוץ
לפסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי  
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי