Follow by Email

יום שישי, 30 בינואר 2015

סיכום פסקי דין בעניין חברה תעשייתית לעניין הטבות מסהמונחים "מפעל תעשייתי" ו"פעילות ייצורית" לא הוגדרו בחקיקה. הפסיקה התייחסה בעבר לפרשנות המונח "פעילות ייצורית" ואילו להגדרת "מפעל תעשייתי" נמצאת התייחסות מועטה. השופט חשין כותב בפסק דין ע"א 1960/90 פקיד השומה תל אביב 5 נ' חברת רעיונות בע"מ, פ"ד מח(1) 200, 202 (1994), כך: "שוב צפה ועולה לפנינו שאלת פירושם ותחום התפרשותם של צירופי התיבות 'מפעל תעשייתי' ו'פעילות ייצורית". בפסק דין ע"א 6889/12, מלון חוף גיא נגד פקיד שומה טבריה נאמר כי משמעותן של התיבות "מפעל תעשייתי" ו"פעילות ייצורית" אינה זהה. ראו הלינק - חברה תעשייתית לעניין הטבות מס
סיכום הפסיקה בעניין זה.
להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות הון, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה