Follow by Email

יום ראשון, 29 במאי 2016

בנקים בשוויץ שלחו מכתבי אזהרה ללקוחותלקוחות רבים אשר להם חשבונות בבנק UBS בשוויץ קיבלו לאחרונה מכתב אזהרה חמור בעניין דיווח לרשות המסים ביחס לחשבון ותשלום המסים בהתאם. במכתב המדובר התבקשו הלקוחות להודיע באופן מיידי לבנק UBS האם חשבון הבנק מדווח במדינת התושבות. מדובר, בין היתר, בלקוחות ישראלים רבים אשר להם חשבון בבנק UBS השוויצרי. בנק UBS קיבל החלטה לטפל באופן מיידי בכל חשבונות הבנק הבלתי מדווחים לרשויות המס, כתוצאה מפרשיות שונות בהם הסתבך. להרחבה, ראו: בנקים בשוויץ מזהירים לקוחות
להרחבה בנושא התוכנית של רשות המסים לגילוי מרצון, ראו:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

יום רביעי, 25 במאי 2016

אנדורה תעביר מידע לאיטליההסכם לחילופי מידע בענייני מס בין איטליה לאנדורה אושרר לאחרונה על ידי הסנט האיטלקי.
ראו גם:
לעדכונים שוטפים בנושא ההתפתחויות במקלטי מס, ראו: חדשות מקלטי מס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון


יום שלישי, 24 במאי 2016

מקלט המס ג'רזי חושף בעלי זכות שביושרנחתם הסכם בין בריטניה לג'רזי בנושא העברת מידע מלא על בעלי זכות שביושר (beneficial ownership) הרשומים כבעלי מניות של חברות בג'רזי.
ראו גם:
לעדכונים שוטפים בנושא ההתפתחויות במקלטי מס, ראו: חדשות מקלטי מס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון