Follow by Email

יום שבת, 31 במאי 2014

מיסוי בינלאומי - יוני 2014

להלן עדכוני מיסוי בינלאומי - יוני 2014

לעדכוני מיסוי בינלאומי שוטפים, ראו: חדשות מיסוי

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"דיום שישי, 30 במאי 2014

פרשנות רשות המסים בעניין חברה משפחתית

רשות המסים פרסמה ביום 19 מאי, 2014 (י"ט אייר, תשע"ד) את חוזר מס הכנסה
בעניין חברה משפחתית
,
בעקבות תיקון 197 לפקודת מס הכנסה.

ראו גם:

לחוזרי מס נוספים בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של החוזר, ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום רביעי, 28 במאי 2014

סרטון בנושא גילוי מרצון על חשבונות בנק

ראו סרטון בלינק להלן- גילוי מרצון על חשבונות בנק בחו"ל
לאור שינויי החקיקה הצפויים והתחלת איסוף מידע בנקאי על לקוחות, כדאי לבעלי חשבונות בנק בלתי-מדווחים, לשקול הסדרת הדיווח ותשלומי המסים, בין היתר, באמצעות פנייה לרשות המסים במסגרת הליך גילוי מרצון.ראו גם: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או
לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"דיום שלישי, 27 במאי 2014

רשות המסים רוצה עוד מידע


רשות המסים מגבשת בימים אלה רשימה חדשה של פעולות החייבות בדיווח, אשר יובאו על ידי שר האוצר לאישור ועדת הכספים לאחר שיושלמו וזאת בתוקף סמכותו לפי סעיפים 131(ז) ו- 243 לפקודת מס הכנסה. להרחבה, ראו: הצעת רשות המסים להרחבת הדיווח

ראו גם:

לביקורת ביחס להצעה זאת, ראו: עודף המידע של רשות המסים
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או
לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום ראשון, 18 במאי 2014

Israel Malta Tax Treaty


The Israel Malta Tax Treaty became effective in Israel on January 1 2014. The full name of the treaty is – "The Convention between the Government of Malta and the Government of the State of Israel for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income".
See also:
Israel Tax Treaties with Malta and Panama


יום רביעי, 14 במאי 2014

רשות המסים יודעת יותר מידי

רשות המסים מקדמת בימים אלה תיקוני חקיקה מגוונים שיגרמו לכך שהיא תקבל כמות עצומה של מידע. הבעיה היא שרשות המסים תוכל לנצל את המידע הרב שייצבר כדי להתעמר בנישומים. בנוסף למידע אודות תושבי ישראל, הרשות תתחיל בקרוב לקבל מידע מהבנקים אודות תושבי חוץ, ותוכל להעביר את המידע לרשויות המס במדינות הרלוונטיות.

ראו המאמר בלינק המצורף  -

עודף המידע 
של רשות המסים - זירת הדעות - TheMarker

יום שבת, 10 במאי 2014

מידע על ישראלים מבנקים בשוויץ

הסודיות הבנקאית הולכת ונעלמת בשנים האחרונות בעקבות התחייבויות של מדינות רבות וכן מרכזים פיננסיים בנושא חילופי מידע אוטומטיים. ההתחייבויות האלה להגמשת הסודיות הבנקאית נעשו בעקבות ההצהרה הבינלאומית ביחס חילופי מידע אוטומטיים בענייני מס שיזם ארגון ה-OECD. להרחבה, ראו: בנקים בשוויץ יעבירו מידע על ישראלים

ראו גם:

ההתחייבות של שוויץ לחילופי מידע אוטומטיים בענייני מס כולל גם העברת מידע לרשות המסים בישראל. מומלץ לבעלי חשבונות בנק בלתי-מדווחים לשקול פנייה במסגרת הליך גילוי מרצון לרשות המסים.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום חמישי, 8 במאי 2014

אמנת ה-OECD לחילופי מידע


מדינת ישראל מתכוונת לחתום על האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע, אשר ישפיע במידה ניכרת על  החיסיון הבנקאי. 
ראו גם:

לאור הכוונה של הרשויות בישראל ליישם את חילופי המידע האוטומטיים, מומלץ לבעלי חשבונות בנק בלתי-מדווחים לפעול בהקדם על מנת להסדיר את הדיווח ותשלומי המסים. רצוי לשקול פנייה לרשות המסים במסגרת הליך גילוי מרצון.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום שלישי, 6 במאי 2014

Bitcoin and Israeli Taxation

The Israeli Tax Authority is contemplating imposing a tax on profits from virtual currencies such as Bitcoin. The Israeli Tax Authority cannot ignore this phenomenon which involves financial transactions. See: Israeli Tax on Bitcoin Transactions

יום ראשון, 4 במאי 2014

עדכון מקלטי מס – מאי 2014הסקירה חדשות מקלטי מס - מאי 2014, עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני המס (רגולציה,
חתימה על אמנות מס ועוד) במקלטי המס ברחבי העולם. כמו כן, סקירה זאת כוללת התייחסות לידיעות המתפרסמות מפעם לפעם בתקשורת העולמית בנושא מקלטי מס.
להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - המדריך לתכנון מס.

לעדכונים שוטפים בנושא ההתפתחויות במקלטי מס, ראו: חדשות מקלטי מס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום חמישי, 1 במאי 2014

חדשות מיסוי בינלאומי - מאי 2014הסקירה להלן, המתפרסמת כאן אחת לחודש, עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני המס במדינות שונות
ברחבי העולם. כמו כן, סקירה זאת כוללת התייחסות לאמנות מס חדשות וכן פרוטוקולים
לאמנות מס, שנחתמו, תוקנו או נכנסו לתוקף
. ראו - עדכוני מיסוי בינלאומי - מאי 2014להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס).


לעדכוני מיסוי בינלאומי, ראו: חדשות מיסוי

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד