Follow by Email

יום שלישי, 27 במאי 2014

רשות המסים רוצה עוד מידע


רשות המסים מגבשת בימים אלה רשימה חדשה של פעולות החייבות בדיווח, אשר יובאו על ידי שר האוצר לאישור ועדת הכספים לאחר שיושלמו וזאת בתוקף סמכותו לפי סעיפים 131(ז) ו- 243 לפקודת מס הכנסה. להרחבה, ראו: הצעת רשות המסים להרחבת הדיווח

ראו גם:

לביקורת ביחס להצעה זאת, ראו: עודף המידע של רשות המסים
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או
לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה