Follow by Email

יום שני, 24 באוקטובר 2011

מקלט המס של מדינת ישראלחברת החשמל הודיעה לאחרונה על הקמת חברה-בת בקפריסין שתיקרא IEC International לצורך פעילות בינלאומית. המשמעות היא שמדינת ישראל פועלת באמצעות מקלט מס.

הרישום של החברה הזרה בקפריסין יאפשר לחברת החשמל ליהנות ממספר יתרונות:

·        באמצעות הקמת חברה זרה, חברת החשמל יכולה להימנע מתיוג ישראלי של הפעילות הבינלאומית שלה, במיוחד במדינות שעמן ישראל אינה מקיימת קשרי סחר גלויים.
·        הרישום בקפריסין מאפשר לחברת החשמל לעקוף את הסכמי הסחר הפנימיים באיחוד האירופי
·        הקלה בירוקרטית משמעותית.
·        שיעור מס החברות בקפריסין הוא 10%.
·        קפריסין חתומה על מספר רב של אמנות למניעת כפל מס.
·        פטור מניכוי מס במקור בחלוקת דיווידנדים לבעלי מניות.

להרחבה ביחס להשקעות מישראל דרך קפריסין, ראו: קפריסין תכנון מס למשקיעים מישראל.
לעדכון בדבר שינויים בחקיקת המס בקפריסין, ראו:

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

יום שבת, 8 באוקטובר 2011

מקלט המס הטוב ביותר בעולם


שווייץ עדיין נחשבת למקלט המס הגדול בעולם, וזאת למרות הלחצים שמפעילה ארה"ב ומדינות נוספות באיחוד האירופי, כמו גרמניה, צרפת ובריטניה, להגמשת הסודיות הבנקאית בשוויץ, וגם למרות הרפורמה שערכה שוויץ בחוקי הסודיות הבנקאית.

ההתקפה של ארצות הברית נגד הסודיות הבנקאית בשוויץ היא רק חלק קטן מהמאבק המנוהל על ידי ממשל אובמה נגד "העשירים" בארצות הברית בכלל, ונגד תכנוני מס בינלאומיים בפרט.

העובדה ששוויץ ממשיכה להוביל בראש טבלת מקלטי המס מתבררת מהדירוג העולמי של מקלטי המס הגדולים בעולם שערך ארגון Tax Justice Network מבריטניה. הדירוג העולמי של מקלטי המס הגדולים בעולם, מדרג 72 אזורי מס ריבוניים, והוא מתפרסם בכל שנה. הדירוג של מקלטי המס הגדולים משתמש ב-15 אינדיקאטורים שונים כדי לדרג את מקלטי המס. "הסודיות הבנקאית" מקבלת משקל רב בדירוג.

מקלטי המס המובילים בדירוג העולמי אחרי שווייץ, כוללים את מקלט המס באיי קיימן, לוקסמבורג והונג קונג. מקלט המס הקיים בדלוור שבארה"ב, מדורג במקום החמישי במדד העולמי של מקלטי המס.

הסיבה לכך ששוויץ ממשיכה להיות במקום הראשון בדירוג העולמי של מקלטי המס, היא ההקפדה על הסודיות הבנקאית. שוויץ אמנם חתומה על אמנות למניעת כפל מס עם מדינות רבות, ובכלל זה אמנת המס בין שוויץ לישראל, אך היא מתעקשת שלא ליישם את ההוראות בנוגע להחלפת מידע. שוויץ גם מתנגדת בתוקף להחלפת מידע אוטומטי בענייני מסים.

להרחבה בנושא תכנון מס, ראו: המדריך לתכנון מס.

להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - המדריך לתכנון מס.

ראו גם מאמר בעיתון גלובס: מי מסתיר כספים בשוויץ?


israeltaxlawcom, israeltaxlaw.com