Follow by Email

יום שלישי, 3 בדצמבר 2013

ynet נהנים בנאמנות? זהירות ממס הכנסה - כלכלה

הרפורמה במיסוי נאמנויות, שתיכנס לתוקף בינואר 2014, גורמת לישראלים רבים לפתוח בדיונים עם רשות המסים, כדי להגיע להסדרי תשלום. מה השינוי שתיצור הרפורמה, וכיצד כדאי לפעול? מדריך
ynet נהנים בנאמנות? זהירות ממס הכנסה - כלכלה

יום שבת, 23 בנובמבר 2013

ארה"ב תומכת בביטקויןבארצות הברית, הרשויות וכן קובעי מדיניות שונים הביעו תמיכה פומבית בביטקוין ובכך שאין צורך ברגולציה מיוחדת, כמפורט להלן, דבר שיתרום ללא ספק להתחזקות השימוש בכלי הפיננסי החשוב הזה. להרחבה, ראו: ארצות הברית תומכת בביטקוין

להרחבה בנושא הרגולציה של הביטקוין, ראו: הרגולציה של הביטקוין: מגמות חדשות בעולם. ראו גם: העתיד נמצא בביטקוין.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום חמישי, 21 בנובמבר 2013

תיקונים למשטר המס חברה נשלטת זרהבשבוע שעבר הוגשה הצעת חקיקה לסגירת מספר פרצות מס הקיימות לדברי רשות המסים במשטר חברה נשלטת זרה. הצעת חקיקה זאת הוגשה במסגרת חוק ההסדרים (תיקון 197 לפקודה), אולם לבסוף הוחלט לקיים דיון נפרד בעניין זה. ביום 11/11/2013 הצעת החקיקה אושרה על ידי ועדת הכספים של הכנסת. ראו גם: הוראות חדשות בנושא חברה נשלטת זרה, וכן - השינויים במסים: טיוטת חוק ההסדרים 2013-2014.

חקיקה חדשה ביחס לחברה נשלטת זרה

יום שני, 18 בנובמבר 2013

הפרוצדורה בויתור על אזרחות אמריקאיתקיימת עלייה דרמאטית של אזרחים אמריקאיים המוותרים על אזרחותם. נראה כי חלק ניכר
מהאמריקאים שוויתרו על אזרחותם עושים זאת בשל מערכת המסים המסורבלת בארצות הברית ולא בשל גובה המסים 
ראו -הליך ויתור על אזרחות אמריקאית

יום שלישי, 12 בנובמבר 2013

Israel to Tax Wallet CompaniesThe Israeli Tax Authority made public a discussion draft concerning the taxation of wallet companies. A wallet company refers to a situation in which a company is set up for tax purposes, has made profits and hasn’t distributed them. 

יום שבת, 9 בנובמבר 2013

פסק דין קולטין נגד פקיד שומה כפר סבאתקציר פסק דין יגאל קולטין נגד פקיד שומה כפר סבא, שניתן על ידי כב' השופט השופט מגן אלטוביה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ביום 28.10.13. פסק הדין עוסק בערעור בעניין מחלוקות בדבר מקום תושבות המערער, מקום הפקת ההכנסה ומשלח-יד זהה.

לתקצירי פסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי  

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד