Follow by Email

יום חמישי, 21 בנובמבר 2013

תיקונים למשטר המס חברה נשלטת זרהבשבוע שעבר הוגשה הצעת חקיקה לסגירת מספר פרצות מס הקיימות לדברי רשות המסים במשטר חברה נשלטת זרה. הצעת חקיקה זאת הוגשה במסגרת חוק ההסדרים (תיקון 197 לפקודה), אולם לבסוף הוחלט לקיים דיון נפרד בעניין זה. ביום 11/11/2013 הצעת החקיקה אושרה על ידי ועדת הכספים של הכנסת. ראו גם: הוראות חדשות בנושא חברה נשלטת זרה, וכן - השינויים במסים: טיוטת חוק ההסדרים 2013-2014.

חקיקה חדשה ביחס לחברה נשלטת זרה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה