Follow by Email

יום רביעי, 6 בנובמבר 2013

חברות ארנק - טבלת סיכוםועדת חברות ארנק בראשות מנהל רשות המסים, אשר הוקמה בעקבות דו"ח וועדת טרכטנברג, המליצה על תיקונים שונים במשטר מיסוי החברות הישראלי כמפורט להלן. מדובר בשינויים דרמאטיים אשר ישפיעו על תאגידים רבים בישראל, ויחייבו שימוש נרחב באסטרטגיות של תכנון מס

להרחבה בנושא חברות ארנק, ראו:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה