Follow by Email

יום שבת, 30 באפריל 2016

חדשות מיסוי בינלאומי - מאי 2016הסקירה עדכוני מיסוי בינלאומי - מאי 2016, המתפרסמת כאן עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני המס במדינות שונות ברחבי העולם. כמו כן, סקירה זאת כוללת התייחסות לאמנות מס חדשות וכן פרוטוקולים לאמנות מס, שנחתמו, תוקנו או נכנסו לתוקף.
לעדכונים שוטפים בנושא שינויים במסים במדינות שונות בעולם, ראו: עדכוני מיסוי בינלאומי
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

יום שלישי, 26 באפריל 2016

מיסוי מכירת מניות בחברות הייטקרשות המסים פרסמה לאחרונה את החלטת מיסוי 4253/16 תמורת Holdback בעסקת מכירת מניות. משמעות ההחלטה היא כי מייסדי חברות, בעיקר בתחום ההייטק, המוכרים את מניותיהם בחברתם וממשיכים לעבוד בה ימוסו ב-25%-32% כריווח הון על מכירת המניות, ולא ב-48%-52% כהכנסת עבודה.
להחלטות מיסוי נוספות בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים
לחוזרי מס בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

יום ראשון, 24 באפריל 2016

בר רפאלי לא לבד: ישראלים על קו ישראל-חו"ל יחויבו בדיווח לרשות המסים

אדם הנמצא מעל 183 יום בשנה בארץ הוא תושב ישראל החייב במס. תיקון לחוק מחייב הגשת דוח מצד הנישום, שבו עליו לפרט מדוע לטענתו הוא אינו תושב ישראל. מומחי מס: "זה יוציא את מעלימי ההכנסות מהמחבוא" להרחבה, ראו: בר רפאלי לא לבד: ישראלים על קו ישראל-חו"ל יחויבו בדיווח לרשות המסים
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי