Follow by Email

יום רביעי, 20 באפריל 2016

מס הכנסה בוחן הלוואות בעליםרשות המסים החלה לבחון הסכמי הלוואות בעלים מהחברות שבשליטתם, שנערכים בסוף שנת מס, תוך ניסיון להתחמק מתשלום מס. רשות המסים קבעה לאחרונה את היעד הבא שלה במאבק בהעלמות המס את המשיכות האישיות של בעלים מחברות בשליטתם לצרכיהם הפרטיים, המוצגות לעיתים כהלוואות בדיעבד, שעה שבפועל הכספים שנמשכו מהחברה לא חוזרים אליה. להרחבה, ראו: רשות המסים בוחנת הלוואות בעלים
ראו גם:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה