Follow by Email

יום שבת, 23 באפריל 2016

מיסוי הכנסות סניף בישראל של חברה זרהרשות המסים פרסמה לאחרונה את החלטת מיסוי 6953/16 סניף בישראל של חברה זרה וההשלכות לעניין מוסד קבע. החלטת המיסוי עוסקת בדבר קיומו של מוסד קבע בישראל לחברת ביטוח זרה, תושבת מדינת אמנה, ייחוס ההכנסה לסניף הישראלי והסדרת חבות המס של עובדי הסניף הישראלי. להלן עיקרי החלטת המיסוי כולל הפנייה למקורות נוספים.
להרחבה בנושא מוסד קבע, ראו: מדריך מוסד קבע
להרחבה בנושא מחירי העברה, ראו: מדריך למחירי העברה
להחלטות מיסוי נוספות בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים
לחוזרי מס בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה