Follow by Email

יום חמישי, 31 ביולי 2014

פרשנות סעיף 163 לפקודת מס הכנסה

להלן עיקרי פסק דין ע"מ 31912-12-11 הרמן-זמל פרוייקטים נגד פקיד שומה חדרה, שניתן על ידי כב' השופט רון סוקול בבית המשפט המחוזי בחיפה, ביום 30.6.14. פסק הדין עוסק בסוגיה של שומת ניכויים על פי סעיף 167 לפקודה המתייחסת לעובדים ישראליים שהועסקו גם בחו"ל. הדיון עוסק בשאלת הניכוי במקור של המס על הכנסותיהם של עובדי המערערת בעבודתם בשירותה מחוץ לישראל. במסגרת זו עולות שתי שאלות עיקריות: האחת, תחולת כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982, על עובדים שביצעו עבודה בחו"ל ושבו מעת לעת לחופשות מולדת; והשנייה, ניכוי הוצאות אש"ל מהכנסותיהם של העובדים. כן מתעוררת שאלת ניכוי מס במקור מתשלומים ששולמו ליועץ חיצוני.
לתקצירי פסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי  
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

יום רביעי, 30 ביולי 2014

הצהרת הון על ידי "תושב חוץ"

תושבי חוץ הנמצאים בישראל נדרשים לעיתים בידי פקידי שומה להגיש הצהרת הון מכוחו של סעיף 135
לפקודת מס הכנסה כמפורט להלן. אלא, שהדרישה להגשת הצהרת הון מתושב חוץ ובמיוחד ביחס לנכסיו בחו"ל מהווה פעולה שלא בתום לב, בניגוד לכללי מינהל ולזכויות יסוד חוקתיות. להרחבה, ראו:
הצהרת הון מתושב חוץ

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד


יום שני, 21 ביולי 2014

ה-EU נגד התאגידים הבינלאומיים

הנציבות האירופית מתכוונת לפתוח בחקירה בעניין תכנוני המס של תאגידים בינלאומיים הפועלים במדינות האיחוד האירופי. להרחבה, ראו: האיחוד האירופי נגד התאגידים הבינלאומיים


ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום ראשון, 20 ביולי 2014

בית המשפט העליון בנושא שליטה וניהול

להלן עיקרי פסק דין ע"א 3102/12, רחל ניאגו ואח' נ' פקיד שומה כפר סבא, שניתן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, בפני כב' השופטים: מ. נאור ‑ משנה לנשיא, ס. ג'ובראן וי. עמית, ביום: 14.7.14. פסק הדין עוסק בערעור שעניינו סיווג דיבידנד ששולם ע"י חברה זרה, שנפסק שהשליטה והניהול שלה בישראל, לבעלי מניותיה. 
פסק הדין בעליון עוסק בערעור שהוגש על פסק הדין במחוזי: יצחק ניאגו נ' פקיד שומה כ"ס - תקציר
פסק דין
ראו גם:

לתקצירי פסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי,
ראו: 
פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי  
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין
לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

יום שישי, 18 ביולי 2014

טופס 5329 (n1)

ישראלים רבים קיבלו לאחרונה מכתבים ממחלקת מודיעין ברשות המסים בצירוף טופס 5329 אשר כותרתו "דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחול". רשות המסים מעוניינת להרחיב את מקורות המידע שלה באמצעות טופס 5329.
מקבלי המכתב נדרשו לספק פרטים לרשות המסים אודות ההון וההכנסות שלהם בישראל או בחו"ל, לרבות ביחס לחשבונות בנק זרים. להרחבה, ראו: טופס 5329 של רשות המסים.
ראו גם:

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או
לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום שני, 14 ביולי 2014

הסכם ה-FATCA עם ישראל

ההסכם ליישום הוראות ה-FATCA בין ישראל לארצות הברית נחתם לאחרונה, והוא מסדיר את העברת המידע לרשות המס של ארה"ב ה-IRS, באמצעות רשות המסים, אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל (להלן - הסכם ה-FATCA).
המידע שיימסר יכלול פרטים אודות חשבונות בנק המוחזקים בישראל בידי
"אדם אמריקאי" (US Person), כמוגדר להלן, או בידי ישות משפטית שלאמריקאים יש בה החזקה מהותית. בנוסף, הסכם ה-FATCA מאפשר לרשות המס של ארה"ב לדווח על הכנסות בחשבונות של תושבי ישראל בארה"ב.
להרחבה, ראו:
ראו גם:

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או
לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום ראשון, 13 ביולי 2014

Tax Authority Searches for Undeclared Bank Accounts


The Israeli Tax Authority warned recently Israelis who hold undeclared assets abroad, especially bank accounts. The Israeli Tax Authority plans various actions, as described below, which will enable its tax assessors to put their hands on Israelis who hide assets abroad. See: Israeli Tax Authority Hunts Undeclared Income
See also:

יום חמישי, 10 ביולי 2014

טופס 5329 – מודיעין מס הכנסה בפעולה

מחלקת מודיעין ברשות המסים שלחה בתקופה האחרונה מכתבים לנישומים פוטנציאליים בצירוף טופס 5329 אשר כותרתו "דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחול". טופס 5329 נועד, בין היתר, לספק פרטים לרשות המסים אודות ההון וההכנסות של אותם נישומים פוטנציאליים. ראו גם: סעיף 135 לפקודת מס הכנסה - סמכות להשיג ידיעות

ראו גם:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או
לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום שלישי, 8 ביולי 2014

מידע על בעלי חשבונות בנק בחו"ל בידי רשות המסים

רשות המסים הודיעה לאחרונה כי היא קיבלה רשימות של אלפי ישראלים המחזיקים חשבונות בנקים בלתי מדווחים בחו"ל, בעיקר באירופה. בכוונת רשות המסים לבדוק את אותם בעלי חשבונות
בנק בחו"ל
, בעיקר את מקור הכסף וכמובן את ההכנסות של אותם ישראלים מריבית ורווחי הון בשנים שבהם החזיקו בחשבון ולא דיווחו עליו כדין. בהתאם למידע שבידי רשות המסים, בחשבונות בנקים
בלתי מדווחים בחו"ל
שוכב הון שחור ענק של עשרות מיליארדי דולרים של ישראלים.

ראו גם:

להרחבה בנושא העברת מידע, ראו: העברת מידע בין מדינות - מדריך

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או
לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום שישי, 4 ביולי 2014

חדשות מקלטי מס - יולי 2014

סקירה זאת -חדשות מקלטי מס - יולי 2014, עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני
המס (רגולציה, חתימה על אמנות מס ועוד) במקלטי המס ברחבי העולם. כמו כן, סקירה זאת
כוללת התייחסות לידיעות המתפרסמות מפעם לפעם בתקשורת העולמית בנושא מקלטי מס.


להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - המדריך לתכנון מס.

יום שלישי, 1 ביולי 2014

עדכוני מיסוי בינלאומי - יולי 2014

ראו סקירה עדכנית של שינויים במיסוי במדינות שונות בעולם -

עדכוני מיסוי בינלאומי - יולי 2014להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס).

לעדכוני מיסוי בינלאומי, ראו: חדשות מיסוי

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד