Follow by Email

יום שני, 14 ביולי 2014

הסכם ה-FATCA עם ישראל

ההסכם ליישום הוראות ה-FATCA בין ישראל לארצות הברית נחתם לאחרונה, והוא מסדיר את העברת המידע לרשות המס של ארה"ב ה-IRS, באמצעות רשות המסים, אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל (להלן - הסכם ה-FATCA).
המידע שיימסר יכלול פרטים אודות חשבונות בנק המוחזקים בישראל בידי
"אדם אמריקאי" (US Person), כמוגדר להלן, או בידי ישות משפטית שלאמריקאים יש בה החזקה מהותית. בנוסף, הסכם ה-FATCA מאפשר לרשות המס של ארה"ב לדווח על הכנסות בחשבונות של תושבי ישראל בארה"ב.
להרחבה, ראו:
ראו גם:

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או
לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה