Follow by Email

יום שישי, 4 ביולי 2014

חדשות מקלטי מס - יולי 2014

סקירה זאת -חדשות מקלטי מס - יולי 2014, עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני
המס (רגולציה, חתימה על אמנות מס ועוד) במקלטי המס ברחבי העולם. כמו כן, סקירה זאת
כוללת התייחסות לידיעות המתפרסמות מפעם לפעם בתקשורת העולמית בנושא מקלטי מס.


להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - המדריך לתכנון מס.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה