Follow by Email

יום שלישי, 1 ביולי 2014

מחלקת המודיעין במס הכנסה
מחלקת המודיעין של מס הכנסה שלחה בחודשים האחרונים כ- 90,000 מכתבים לישראלים ובהם דרישה לקבלת מידע. במכתב החתום על ידי מר מישאל כהן, מנהל אגף בכיר במחלקת מודיעין ארצי ברשות המסים מתבקשים הנמענים למלא טופס "פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה". ככלל, רשות המסים מבקשת באמצעות הטופס לברר את מקורות ההכנסה וההון של ישראלים שאינם מגישים דו"חות מס. להרחבה, ראו: מחלקת המודיעין ברשות המסים
ראו גם:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה