Follow by Email

יום חמישי, 31 ביולי 2014

פרשנות סעיף 163 לפקודת מס הכנסה

להלן עיקרי פסק דין ע"מ 31912-12-11 הרמן-זמל פרוייקטים נגד פקיד שומה חדרה, שניתן על ידי כב' השופט רון סוקול בבית המשפט המחוזי בחיפה, ביום 30.6.14. פסק הדין עוסק בסוגיה של שומת ניכויים על פי סעיף 167 לפקודה המתייחסת לעובדים ישראליים שהועסקו גם בחו"ל. הדיון עוסק בשאלת הניכוי במקור של המס על הכנסותיהם של עובדי המערערת בעבודתם בשירותה מחוץ לישראל. במסגרת זו עולות שתי שאלות עיקריות: האחת, תחולת כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982, על עובדים שביצעו עבודה בחו"ל ושבו מעת לעת לחופשות מולדת; והשנייה, ניכוי הוצאות אש"ל מהכנסותיהם של העובדים. כן מתעוררת שאלת ניכוי מס במקור מתשלומים ששולמו ליועץ חיצוני.
לתקצירי פסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי  
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה