Follow by Email

יום רביעי, 30 ביולי 2014

הצהרת הון על ידי "תושב חוץ"

תושבי חוץ הנמצאים בישראל נדרשים לעיתים בידי פקידי שומה להגיש הצהרת הון מכוחו של סעיף 135
לפקודת מס הכנסה כמפורט להלן. אלא, שהדרישה להגשת הצהרת הון מתושב חוץ ובמיוחד ביחס לנכסיו בחו"ל מהווה פעולה שלא בתום לב, בניגוד לכללי מינהל ולזכויות יסוד חוקתיות. להרחבה, ראו:
הצהרת הון מתושב חוץ

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה