Follow by Email

יום שבת, 29 במרץ 2014

חדשות לחודש אפריל 2014 - מקלטי מס

הסקירה חדשות מקלטי מס - אפריל 2014, עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני המס (רגולציה,
חתימה על אמנות מס ועוד) במקלטי המס ברחבי העולם. כמו כן, סקירה זאת כוללת
התייחסות לידיעות המתפרסמות מפעם לפעם בתקשורת העולמית בנושא מקלטי מס.
להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - המדריך לתכנון מס.

לעדכונים שוטפים בנושא ההתפתחויות במקלטי מס, ראו: חדשות מקלטי מס

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום רביעי, 26 במרץ 2014

שינויים במקלטי המסמקלט מס מנצח הוא שילוב של שיעור מס נמוך ככל האפשר יחד עם שמירה מרבית על הסודיות. ישנם מקומות רבים בעולם המציעים שיעור מיסוי נמוך במיוחד, ואף שיעור מס אפס, אך הסודיות אינה
הדוקה.
מקלטי המס הקלאסיים, כמו איי הבתולה, בליז ואיי סיישל, מציעים את השילוב הנדיר של אפס מס יחד עם שמירה הדוקה על הסודיות. להרחבה בעניין זה, ראו: מקלטי מס אטרקטיביים.

להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - המדריך לתכנון מס

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"דיום ראשון, 23 במרץ 2014

בעלי חשבון לא מדווח בחו"ל? אתם על הכוונת - כלכלה

הצעת חוק חדשה עשויה לחזק את יכולתם של רשויות המס בישראל להשיג מידע אודות חשבונות של ישראלים מעבר לים. ההצעה, העוסקת בחילופי מידע בינלאומיים, מרחיבה את יכולתה של רשות המסים להחליף מידע בענייני מס עם מדינות שונות, והכוונה היא בעיקר ליכולת של רשות המסים לקבל מידע גם ממקלטי מס ומבנקים זרים במדינות שאינן חתומות על אמנה למניעת כפל מס עם ישראל. להרחבה, ראו -

בעלי חשבון לא מדווח בחו"ל? אתם על הכוונת - כלכלה

יום שבת, 22 במרץ 2014

הנחייה לבנקים בעניין ה- FATCA


פורסמה הנחיית המפקח על הבנקים בעניין ה-FATCA, מסמך לתאגידים הבנקאיים להיערך ליישום
הוראות ה-FATCA. נוכח ההשלכות האפשריות על המערכת הבנקאית המקומית, בנק ישראל פרסם טיוטה המנחה את התאגידים הבנקאיים להיערך ליישום הוראות ה- FATCA, כמפורט להלן.

 

ראו גם:

 

להרחבה בעניין זה, ראו: מדריך להוראות ה- FATCA בארצות הברית
להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה  
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום שלישי, 18 במרץ 2014

חילופי מידע בין מדינות בענייני מסים - פרקטיקה


קיימים בעיקרון ארבעה מודלים לחילופי מידע בין מדינות בענייני מסים. ניתן באפן כללי לציין כי המודל הראשון והותיק מכולם הוא החלפת מידע באמצעות הוראות באמנות למניעת כפל מס, או בהסכמים מיוחדים לחילופי מידע. בשני המקרים מודבר במודלים שיזם ארגון ה-OECD. המודל השני, הוא החלפת מידע בהתאם לדירקטיבות של האיחוד האירופי. המודל השלישי הוא החלפת מידע בהתאם לחקיקת ה-FATCA בארצות הברית. המודל הרביעי, הוא המודל השוויצרי, לפיו קיים ניכוי מס במקור על פקדונות של תושבים זרים תוך שמירה על חסיון זהות בעל החשבון.

ראו גם:

המשמעות היא שחשבונות הבנק בחו"ל של אזרחי ישראל יהיו חשופים לביקורת על ידי רשות המסים. מומלץ לתושבי ישראל המחזקים בחשבונות בנק בלתי-מדווחים בחו"ל לבחון את השלכות המס הנובעות מכך, ובמקרים מתאימים להסדיר את עניינם מול רשות המסים, בין היתר, בהתאם להליך גילוי מרצון.

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום ראשון, 16 במרץ 2014

FATCA בארצות הברית -מדריך מיסים


מטרת מדריך להוראות ה- FATCA בארצות הברית לסקור בתמציתיות את השלכות חקיקת ה-FATCA, ובמיוחד ההשלכות על ישראלים. להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית. המאמרים במדריך זה אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ
בעורך דין בכל מקרה לפני יישום האמור כאן.

להלן לינקים למאמרים במדריך:

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה  
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום שבת, 15 במרץ 2014

מיסוי הכנסות אינטרנט - סקירת חקיקה ממדינות שונות

מדינות שונות בעולם החלו בשנים האחרונות לקדם חוקים אשר נועדו להיאבק בתכנוני המס הנפוצים מאוד בחברות האינטרנט הגלובליות, כדוגמת גוגל ופייסבוק. הרשויות במדינות רבות מבינות כיום כי הן לא יכולות להטיל מיסים על מגוון של עסקאות בינלאומיות הנעשות באמצעות רשת האינטרנט. להלן תובא סקירה של התפתחויות חדשות ממדינות שונות בעולם, לרבות ישראל, המבקשות למנוע את תכנוני המס של חברות
האינטרנט. להרחבה, ראו:
מיסוי הכנסות של חברות אינטרנט
ראו גם:

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום שישי, 14 במרץ 2014

העברת מידע בענייני מסים מישראל לארצות הבריתההסכם להחלפת מידע בין רשויות המסים בישראל וארצות הברית אמור להיות מאושר בממשלה בקרוב, דבר שיקדם את המגעים לחתימה על ההסכם בין שתי המדינות. ישראל מצטרפת למדינות נוספות אשר חתמו על הסכם דומה, ובהן בריטניה, דנמרק, צרפת, ספרד ויפן. מדינות רבות נוספות ובכלל זה מקלטי מס, הביעו עניין בהסכם. להרחבה בעניין זה, ראו - העברת מידע בין ישראל לארצות הברית


להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית

להרחבה בנושא העברת מידע, ראו: העברת מידע בין מדינות - מדריך


ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד
יום חמישי, 13 במרץ 2014

שינויים בחילופי מידע בין מדינות


השינויים הצפויים בחילופי המידע בין מדינות בענייני מסים בשנים האחרונות, מסמנים עידן חדש אשר ישפיע רבות על תכנוני מס בינלאומיים, שימוש במקלטי מס והחזקת חשבונות בנק זרים. 

ראו גם - 

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"דיום רביעי, 12 במרץ 2014

מיסוי פאונדיישן


המונח פאונדיישן (foundation) מופיע בפקודת מס הכנסה בפרק העוסק במיסוי נאמנויות, אך לא ברור האם ניתן להטיל, בתנאים מסוימים, מיסים בישראל על פאונדיישן (foundation). סוגיית מיסוי הפאונדיישן (foundation) תלויה בפרשנות הוראות פקודת מס הכנסה לעניין נאמנויות. ראו לעניין: פאונדיישן, נאמנות ומס הכנסה.

הפאונדיישן (foundation) הוא מוסד משפטי פרי יצירת מדינות המשפט הקונטיננטלי, בעוד שהנאמנות היא מוסד משפטי של מדינות המשפט המקובל. מבחינה משפטית טהורה קיימים הבדלים מהותיים בין נאמנות לפאונדיישן (foundation). בעוד שהנאמנות אינה אישיות משפטית אלא מערכת יחסים חוזית היוצרת זיקה לנכסים, הפאונדיישן הינה ישות משפטית נפרדת. הפאונדיישן (foundation) יכול לפתוח חשבון בנק על שמו, מכוח היותו בעל אישיות משפטית.

להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנון מס

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או
לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

יום שני, 10 במרץ 2014

הצעת חוק לחילופי מידע ביןלאומי


הצעת חוק חדשה בנושא חילופי מידע לפי הסכם בין–לאומי פורסמה ביום 29.1.2014. בהתאם להצעת החוק, תורחב סמכותה של רשות המיסים להחליף מידע בענייני מס עם מדינות שונות שאינן חתומות על אמנה למניעת כפל מס עם ישראל. המשמעות של החקיקה החדשה בנושא חילופי מידע לפי הסכם ביןלאומי, היא הרחבה משמעותית ביכולת המודיעינית של רשות המסים להשיג מידע בנוגע לנכסי
ישראלים בחו"ל, לרבות
חשבונות בנק בחו"ל.

הצעת החוק החדשה לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מספר 200), מוסיפה סעיף חדש לפקודה לאחר סעיף 214. כמו כן, הצעת החוק בנושא חילופי מידע לפי הסכם ביןלאומי  קובעת כי סעיף 197 לפקודה יהיה כפוף להוראות החדשות כאמור. 

ראו גם:לאור המגמה החדשה בעולם להסיר את הסודיות ולהעביר מידע בענייני מס, ולאור העובדה כי רשות המסים נוטלת חלק פעיל בקידום היוזמות האלה, הרי שצפוי כי ישראלים רבים בעלי חשבונות בנק בלתי מדווחים
בחו"ל, יבקשו לעשות שימוש בנוהל
גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר.

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות 

להרחבה בנושא העברת מידע, ראו: העברת מידע בין מדינות - מדריך

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או
לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד