Follow by Email

יום שבת, 22 במרץ 2014

הנחייה לבנקים בעניין ה- FATCA


פורסמה הנחיית המפקח על הבנקים בעניין ה-FATCA, מסמך לתאגידים הבנקאיים להיערך ליישום
הוראות ה-FATCA. נוכח ההשלכות האפשריות על המערכת הבנקאית המקומית, בנק ישראל פרסם טיוטה המנחה את התאגידים הבנקאיים להיערך ליישום הוראות ה- FATCA, כמפורט להלן.

 

ראו גם:

 

להרחבה בעניין זה, ראו: מדריך להוראות ה- FATCA בארצות הברית
להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה  
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה