Follow by Email

יום שלישי, 18 במרץ 2014

חילופי מידע בין מדינות בענייני מסים - פרקטיקה


קיימים בעיקרון ארבעה מודלים לחילופי מידע בין מדינות בענייני מסים. ניתן באפן כללי לציין כי המודל הראשון והותיק מכולם הוא החלפת מידע באמצעות הוראות באמנות למניעת כפל מס, או בהסכמים מיוחדים לחילופי מידע. בשני המקרים מודבר במודלים שיזם ארגון ה-OECD. המודל השני, הוא החלפת מידע בהתאם לדירקטיבות של האיחוד האירופי. המודל השלישי הוא החלפת מידע בהתאם לחקיקת ה-FATCA בארצות הברית. המודל הרביעי, הוא המודל השוויצרי, לפיו קיים ניכוי מס במקור על פקדונות של תושבים זרים תוך שמירה על חסיון זהות בעל החשבון.

ראו גם:

המשמעות היא שחשבונות הבנק בחו"ל של אזרחי ישראל יהיו חשופים לביקורת על ידי רשות המסים. מומלץ לתושבי ישראל המחזקים בחשבונות בנק בלתי-מדווחים בחו"ל לבחון את השלכות המס הנובעות מכך, ובמקרים מתאימים להסדיר את עניינם מול רשות המסים, בין היתר, בהתאם להליך גילוי מרצון.

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה