Follow by Email

יום ראשון, 9 במרץ 2014

תכנון מס בינלאומיקיימים מגוון אסטרטגיות של תכנון מס המאפשרות לחברות ישראליות וזרות לחסוך בתשלומי מיסים בדרכים יצירתיות בכל שנה. קיימים תכנוני מס מגוונים המאפשרים לחברות להימנע מתשלומי מיסים. הימנעות מתשלום מסים היא חוקית לחלוטין ובכך היא נבדלת מהשתמטות ממס. הימנעות ממס, או תכנון מס, היא למעשה שימוש באמצעים חוקיים להפחתת חבות המס. מתכנן המס בוחר בדרך לגיטימית את דרך הפעולה שתניב את תוצאות המס הטובות ביותר עבורו. מאידך, השתמטות ממס או התחמקות ממס מוגדרת כשימוש באמצעים בלתי חוקיים להפחתת חבות המס. ראו לעניין זה: בין תכנון מס לעבירות מס.

אחד מתכנוני המס הנפוצים בישראל הוא אחזקת קניין רוחני (כמו פטנטים, ידע, וכד') בחברה בחו"ל, ובמקביל הקמת מרכז פיתוח מקומי. המטרה היא לנתב את ההכנסות לחברה זרה הכפופה לשיעורי מס נמוכים, וכך לחסוך תשלום של מס חברות ישראלי בשיעור של 26.5%. בתכנון המס הזה, החברה הישראלית עוסקת במו"פ בלבד, ולא במכירות, והיא מקבלת תשלומים מהחברה הזרה עבור שירותי הפיתוח שהיא מעניקה לה. ככל ששיעור המס של החברה הזרה נמוך יותר, כך החיסכון במס של היזמים והמשקיעים גבוהה יותר.

חברת וויבר שנמכרה לאחרונה לענקית האינטרנט היפנית ראקוט בסכום של 900 מיליון דולר, היא דוגמא מצוינת לתכנון המס הזה. מספר יזמים ומשקיעים ישראליים החליטו להקים חברה בקפריסין אשר תחזיק בקניין הרוחני, ואילו בישראל הם הקימו מרכז פיתוח. בקפריסין, שיעור מס החברות הוא 12.5%. לאור העובדה כי שיעור מס החברות הישראלי הוא 26.5%, הרי שמדובר בחסכון בתשלומי מס שוטפים של 14%.

היזמים והמשקיעים של וויבר החליטו להקים חברה בקפריסין אשר תרכז את הפעילות של וייבר, ואילו בישראל הם הקימו מרכז פיתוח. מדוע דווקא קפריסין? ישנם סיבות רבות, ובעיקר:
(1) הקרבה לישראל.
(2) האפשרות להעסיק עובדים בקפריסין.
(3) קפריסין היא שער כניסה לפעולות עסקיות במדינות האיחוד האירופי ובמדינות נוספות.

בנוסף ליתרונות המסחריים, קיימים גם יתרונות מבחינת תשלומי מיסים, ובין היתר:
(1) שיעור מס החברות בקפריסין הוא 12.5%. היות ושיעור מס החברות הישראלי הוא 26.5%, הרי שמדובר בחסכון בתשלומי מס שוטפים של 14%.
(2) בקפריסין קיים פטור מלא ממס על רווחי הון.
(3) בקפריסין יש פטור מלא מניכוי מס במקור על תשלום דיבידנד לתושבי חוץ.
(4) תחולת דירקטיבות מיטיבות של האיחוד האירופי בתחום המס.

במקרים מתאימים החיסכון במס יכול להיות גדול יותר, אם מקימים את החברה במקלט מס, כמו סיישל ובליז, שם שיעור מס החברות הוא אפס. הקמת חברה במקלט מס תניב חסכון של 26.5% בתשלומי מיסים שוטפים. הניחו לצורך הדוגמא כי בבעלותכם חברה במקלט מס עם הכנסות צנועות של מיליון דולר בשנה. במקרה כזה החיסכון המיידי במס הוא 265,000 דולר בשנה, שהם כמיליון שקלים.

תכנון מס נוסף נעשה באמצעות החוק לעידוד השקעות הון אשר קובע שיעורי מס חברות מופחתים, וכן מס מופחת על דיבידנד המחולק לבעלי המניות. כך לדוגמא, חברה ישראלית אשר עומדת בתנאיי החוק לעידוד השקעות הון ופועלת באזור פיתוח, תהיה כפופה לשיעור מס חברות של 9% בלבד בשנת 2014. מדובר בחסכון של 17.5% בתשלומי מיסים.

למרות היתרונות האמורים, החיסרון של החוק לעידוד השקעות הון שהוא מעניק הטבות לפעילות של ייצור ופיתוח, ולא ביחס להכנסות מפטנטים.  בעיה נוספת היא שלא ניתן לקבל הטבות מס על פעילות ייצור שאינה נעשית במלואה ישראל.

הפתרון לבעיה הזאת הוא יצירת תכנון מס בינלאומי המתבסס על הטבות מס מיוחדת ביחס להכנסות מפטנטים. לצורך יישום תכנון מס זה, ניתן לנהל חלק ניכר מהפעילות בשווייץ. היתרון של שוויץ בהקשר זה ברור, שכן בשוויץ ניתן ליהנות משיעור מס חברות נמוך בתנאים מסוימים גם ביחס לחברות שרושמות פטנטים בלבד במדינה ולא מייצרים אצלה, וגם במקרים שרק חלק מפעילות הייצור של החברה מתבצע בשטחה. תכנון מס זה מאפשר לחסוך מיליארדי שקלים בשנה בתשלומי מיסים. ישראל מפסידה לא רק את תשלומי המסים אלא גם את האפשרות להגדיל את התעסוקה המקומית באמצעות חברות ישראליות אחרות בחו"ל.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה