Follow by Email

יום שני, 24 באוקטובר 2011

מקלט המס של מדינת ישראלחברת החשמל הודיעה לאחרונה על הקמת חברה-בת בקפריסין שתיקרא IEC International לצורך פעילות בינלאומית. המשמעות היא שמדינת ישראל פועלת באמצעות מקלט מס.

הרישום של החברה הזרה בקפריסין יאפשר לחברת החשמל ליהנות ממספר יתרונות:

·        באמצעות הקמת חברה זרה, חברת החשמל יכולה להימנע מתיוג ישראלי של הפעילות הבינלאומית שלה, במיוחד במדינות שעמן ישראל אינה מקיימת קשרי סחר גלויים.
·        הרישום בקפריסין מאפשר לחברת החשמל לעקוף את הסכמי הסחר הפנימיים באיחוד האירופי
·        הקלה בירוקרטית משמעותית.
·        שיעור מס החברות בקפריסין הוא 10%.
·        קפריסין חתומה על מספר רב של אמנות למניעת כפל מס.
·        פטור מניכוי מס במקור בחלוקת דיווידנדים לבעלי מניות.

להרחבה ביחס להשקעות מישראל דרך קפריסין, ראו: קפריסין תכנון מס למשקיעים מישראל.
לעדכון בדבר שינויים בחקיקת המס בקפריסין, ראו:

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה