Follow by Email

יום שני, 16 במאי 2016

מתי יחול מע"מ אפס?פסק דין אמריקה ישראל נגד מנהל מס ערך מוסף, שניתן כב' השופט ה. קירש, בבית המשפט המחוזי בתל‑אביב‑יפו, ביום: 17.3.16, דן בעניינה של חברה לגיוס ישראלים לעבודה במחנות קיץ בארה"ב שאינה זכאית לשיעור אפס במע"מ, מכיוון שהשירות לא ניתן רק לתושבי חוץ.
לפסקי דין נוספים ראו:
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה