Follow by Email

יום רביעי, 4 במאי 2016

השלכות המס במימון המוניםשאלת אופן המיסוי של  Crowd Funding ובעברית - מימון המונים היא מורכבת, ומעוררת שאלות רבות הן בהיבטי מס ערך מוסף והן בהיבטי מס הכנסה. אין ספק כי מדובר בפעילות כלכלית מבורכת, המאפשרת מימון עסקים בלי לעבור דרך גורמי התיווך המסורתיים כגון בנקים או גופי מימון חוץ בנקאיים. פעילות מימון המונים היא אלטרנטיבה יעילה לשוק המסורתי של ההלוואות, ובצדק מכונה גם "הלוואות חברתיות." ככל שרשות המסים וכן רשויות אחרות ישכילו לפתח הוראות שאינן מחמירות עם הפעילות של מימון המונים, כך יתפתח תחום חשוב זה. החלטות המיסוי שפורסמו עד כה בעניין  מימון המונים, כמפורט להלן, מחמירות לדעתי יתר על המידה ועשויות לפגוע באטרקטיביות ובהתפתחות של תחום זה.
להרחבה, ראו: מיסוי מימון המונים
להחלטות מיסוי נוספות, ראו: החלטות מיסוי רשות המסים
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה