Follow by Email

יום חמישי, 22 בינואר 2015

גילוי מרצון - הפרקטיקהרשות המסים פרסמה נוהל גילוי מרצון ועדכנה אותו מספר פעמים במהלך השנים האחרונות. אלא, שביחס למספר סוגיות, כמפורט להלן, לא ניתן מענה ברור על ידי רשות המסים בנוהלי גילוי מרצון. כך נולד הצורך בפרקטיקה בתיקי גילוי מרצון. אמנם, רשות המסים פרסמה לאחרונה הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון, אך עדיין קיימות שאלות סבוכות שאין עליהן תשובות חד-משמעיות. להרחבה, ראו: הפרקטיקה בתיקי גילוי מרצון
ראו גם:

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה לצורך ייצוג בהליך לגילוי מרצון
יש להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של הנחיות מס הכנסה בנושא זה, ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה