Follow by Email

יום שבת, 13 בדצמבר 2014

הוראת רשות המסים בעניין נוהל גילוי מרצוןרשות המסים פרסמה ביום 8 דצמבר, 2014 (י"א כסלו תשע"ה), הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון, מס' 11/2014, הכוללת הנחיות לפעולה ביחס ליישום הנוהל לגילוי מרצון החדש אשר פורסם בספטמבר השנה. הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון באה להבהיר את דרכי הטיפול בבקשות לגילוי מרצון המוגשות דרך שלושת המסלולים האפשריים, יחד עם תהליכי העבודה הנלווים לטיפול בבקשות במשרדי השומה. הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון מיועדת לפקידי השומה, סגני פ"ש, רכזים, מפקחים, עובדי חוליה מרכזית, חטיבת חקירות וגם לציבור בכללותו. להלן עיקרי הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון, כולל הערות והפנייה למקורות נוספים.
להרחבה בנושא הנוהל החדש לגילוי מרצון, ראו:
להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות  
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה לצורך ייצוג בהליך לגילוי מרצון
לחוזרי מס נוספים בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים
יש להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של החוזר, ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה