Follow by Email

יום חמישי, 5 במרץ 2015

הטבות מס לסטארטאפים עם מעט עובדים
חברות תוכנה ו/או אפליקציות מקיימות לרוב את עיקר התנאים הקבועים במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט‑1959, הן מבצעות "פעילות ייצורית" בתחום פיתוח תוכנה וזו עיקר פעילותן, הן לרוב נחשבות מפעל "בר תחרות", כהגדרת מונח זה בסעיף 18א לחוק, והן עומדות בתנאים הקבועים בחוק ל"חברה מועדפת". השאלה היא האם ניתן לראות פעילות של חברת תוכנה הפועלת על ידי מספר מצומצם של אנשים כ"מפעל" המקיים את הוראות החוק? להרחבה, ראו: הטבות מס לחברות תוכנה עם מעט עובדים
ראו גם: 
להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות הון, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מסים ומיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה