Follow by Email

יום שלישי, 17 במרץ 2015

יצחק פלומין נגד פקיד שומה חיפהעיקרי פסק דין יצחק פלומין נגד פקיד שומה חיפה שניתן ביום 24.12.14, ואשר נדון בפני כב' השופטים, א. חיות, ע. פוגלמן וד. ברק‑ארז בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים. פסק הדין עוסק בסוגיות מיסוי שונות, ובכלל זה,  באלו נסיבות ניתן לייחס לבעלי חברה באופן אישי הכנסות שנרשמו כהכנסות  החברה? התקציר להלן, עוסק בסוגיה מסוימת שנדונה בפסק דין, והיא, עמדת פקיד השומה אשר לא קיבל את עמדת הנישום כי דירות שניתנו לילדים יש לסווגם כמתנה, אלא כעסקה עם הכנסה פירותית.
לפסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי  
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה