Follow by Email

יום חמישי, 23 בפברואר 2012

זהירות מניירות ערך אמריקאייםאם החלטתם לגוון את תיק ההשקעות שלכם ולרכוש מניות של חברות אמריקאיות או נדל"ן בארה"ב, אתם מסתכנים בתשלום מס עיזבון אמריקאי. אולם, תכנון מס, כמפורט להלן, יכול לפתור את הבעיה. להרחבה בנושא תכנון מס, ראו: המדריך לתכנון מס.

מס העיזבון האמריקאי עשוי לחול על כל אזרח ישראלי, אף שאינו אזרח ארצות הברית, שיש לו נכסים בארה"ב בשווי של יותר מ-60 אלף דולר. הכוונה היא לנכסים כמו אגרות חוב ומניות של חברות אמריקאיות, קרנות נאמנות וכמובן נדל"ן בארצות הברית. גם עובדי הייטק ישראליים שקיבלו מניות או אופציות בחברה אמריקאית חשופים למיסוי אמריקאי. להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית.

שיעור המס אשר עשוי לחול על הנכסים כאמור הוא לפחות 35%, אך המס יכול גם להגיע לשיעור של 55% בשנים הקרובות. המס חל על שווי הנכסים, ללא קשר למסים ששולמו על הרווחים.

ישראלים משקיעים בארצות הברית
השיפור בנתונים הכלכליים בארצות הברית עשוי לגרום לעלייה משמעותית במניות הנסחרות שם. בנוסף לפוטנציאל ההשקעה במניות אמריקאיות, ישראלים רבים נוהרים לשם ורוכשים נכסי נדל"ן במחירי מציאה. רבים עורכים תכנון מס ביחס להכנסות מהנכס, אך לעיתים שוכחים להתייחס גם לאפשרות שיוטל מס עיזבון על הנכס.

ישראלים רבים חושבים בטעות כי רשות המסים בארצות הברית (ה-IRS) לא יכולה להגיע אליהם. מדובר כמובן בטעות חמורה. רשות המסים יכולה גם להגיע לבנקים הנמצאים במדינות אחרות ולהקפיא את החשבון של הנישום עד לתשלום המס. כך לדוגמא, אם ישראלי מחזיק חשבון בנק בלונדון, ובאמצעות חשבון זה הוא מנהל תיק השקעות המורכב ממניות ואג"ח של חברות אמריקאיות, הרי שאם הוא ימות, הבנק בלונדון יקפיא את חשבונו עד לתשלום מס העיזבון.

תכנון מס עבור ישראלים המשקיעים בארה"ב
ביחס לנכסים מסוימים שברשותם של תושבי ישראל שאינם אזרחים או תושבי ארה"ב, ניתן למנוע את החשיפה למס העיזבון האמריקאי באמצעות תכנון מס באחת מהדרכים המפורטות להלן:

·         אחזקה של הנכסים החשופים למס עיזבון באמצעות חברה זרה שהתאגדה מחוץ לארצות הברית. במקרה כזה, בעל המניות אינו מחזיק בנכס אמריקאי, אלא במניות של חברה זרה, ולפיכך מס העיזבון לא אמור לחול במקרה כזה.

·         שימוש בחברה ישראלית מיוחדת המכונה "חברה משפחתית", הנחשבת כחברה שקופה מבחינת הדין הישראלי. גם כאן, האחזקה היא של מניות בחברה זרה. אפשרות זאת אף מעניקה יתרון בדיני המס הישראלים.

·         אחזקת הנכסים באמצעות נאמנות עשויה אף היא למנוע את תחול מס העיזבון האמריקאי. הנאמנות גורמת לניתוק בין הנכס למשקיע, וכך המשקיע אינו מחזיק בנכס בארצות הברית, ובדרך זאת נמנעים מתחולת מס העיזבון.

* ד"ר אבי נוב הוא עורך דין מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי, ובעליו של אתר האינטרנט הישראלי לתכנון מס בינלאומי.

תגובה 1:

  1. מה לגבי קרנות סל שנקנו בבורסת ארה"ב ונמצאות בחשבון בבנק בארץ. האם הבנק מדווח ל IRS?

    השבמחק