Follow by Email

יום שישי, 10 בפברואר 2012

אוסף עיתונות - דיני מיסים ומיסוי בינלאומיד"ר אבי נוב, עו"ד, מפרסם מאמרים בסוגיות של דיני מיסים ומיסוי בינלאומי, לרבות תכנון מס בינלאומי, החל משנת 2004, בעיתונות הכלכלית, כמפורט להלן. המאמרים יכולים לשמש כמדריך לתכנון מס בתחום דיני המיסים והמיסוי הבינלאומי.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה