Follow by Email

יום רביעי, 10 בספטמבר 2014

נוהל גילוי מרצון 2014 - מה התחדש?

התוכנית החדשה לגילוי מרצון אשר פורסמה בתחילת חודש ספטמבר 2014, מביאה בשורה חדשה לבעלי חשבונות
בנק בלתי מדווחים בחו״ל. ישנם מספר שינויים ביחס לתוכניות משנים קודמות. 

להרחבה, ראו: נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה
ראו גם:
להרחבה בנושא גילוי
מרצון בישראל, ראו:
גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי, ובכל מקרה יש
להסתמך אך ורק על הנוהל הרשמי ו/או הוראת השעה שפורסמו על ידי רשות המסים
נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה