Follow by Email

יום שני, 8 בספטמבר 2014

קיזוז הפסדים – ירידת שער מטבע

להלן עיקרי פסק דין כלל פיננסים נגד פקיד שומה תל אביב, שניתן על ידי השופט מגן אלטוביה בבית המשפט המחוזי בתל‑אביב‑יפו ביום: 13.8.14. פסק הדין עוסק בערעור בעניין שומות שהוצאו לחברה העוסקת בניהול תיקי השקעות, ביחס ליישום הוראות סעיף 92(א)(1) לפקודת מס הכנסה, וקביעה פרשנית כי  במכירת נייר ערך חוץ לא ניתן לקזז הפסד הון שנגרם מירידת שער מטבע החוץ.
לפסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי   
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסק הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה